Aktuality školy

Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018

úterý 23. leden 2018 12:59

Zastupitelstvo statutárního města Ostravy na svém zasedání konaném dne 13. prosince 2017 svým usnesením č. 1998/ZM1418/31 schválilo rozpočet statutárního města Ostravy pro rok 2018. Pro Lidovou konzervatoř a Múzickou školu, příspěvkovou organizaci, byly v rámci tohoto rozpočtu schváleny finanční prostředky v celkové výši 19 525 tis. Kč.

Tato částka bude organizaci poskytována v následujícím členění:

 • neinvestiční příspěvek na provoz 18 886 tis. Kč
 • příspěvek na odpisy 639 tis. Kč.

Rada města na svém jednání konaném dne 28. listopadu 2017 svým usnesením č. 7891/RM1418/110 schválila odpisový plán pro rok 2018 (včetně výjimek z doby odepisování) pro vaši příspěvkovou organizaci, a to v následující struktuře:
 • odpisy z movitého majetku (včetně 013 – software) 181 tis. Kč
 • odpisy z nemovitého majetku 458 tis. Kč
 • odpisy celkem 639 tis. Kč.

 Podrobné informace o rozpočtu příspěvkové organizace a střednědobý výhled na léta 2019 a 2020 najdete zde.

 

Další aktuality

 • Odešel Adámek Olšaník (7. 2. 2007 – 7. 2. 2018)

  Sedmého února navždy odešel Adámek Olšaník. Při všech svých vystoupeních doslova zářil a okouzloval, často i profesionály...

 • Múzická škola zahájila nový rok koncertem Cesta za světlem

  V úterý 16. ledna 2018 se rozezněla v koncertním sále Múzické školy krásná hudba v rámci tradičního novoročního koncertu...

 • Nivnická hvězda 2018

  Šesté bienále celoškolní umělecké přehlídky pod názvem Nivnická hvězda 2018 se letos uskuteční ve středu 25. a v pátek 27....

 • Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018

  Zastupitelstvo statutárního města Ostravy na svém zasedání konaném dne 13. prosince 2017 svým usnesením č. 1998/ZM1418/31...

 • Úspěšný rok 2018!

  Všem posluchačům, přátelům a spolupracovníkům Lidové konzervatoře a Múzické školy přejeme úspěšný, tvůrčí a radostný rok 2018!