Aktuality školy

Čtvrtý ročník festivalu O cenu Leoše Janáčka bude 11. května

pátek 9. březen 2018 10:40

leos janacekLidová konzervatoř a Múzická škola, p. o., vyhlašuje 4. ročník regionálního festivalu v amatérském sólovém zpěvu O CENU LEOŠE JANÁČKA. Letos se uskuteční v pátek 11. května v prostorách, opět v prostorách Lidové konzervatoře ve Wattově ulici.

Kultura a umění plní v industriální Ostravě řadu funkcí, ovlivňujících kvalitu života všech. Lidová konzervatoř a Múzická škola Ostrava, p. o., uspořádala s mimořádným ohlasem v předcházejících letech tři ročníky regionálního festivalu v amatérském sólovém zpěvu s mezinárodní účastí O CENU LEOŠE JANÁČKA. Nejinak je tomu i v tomto roce, kdy si připomínáme 90 let od úmrtí tohoto hudebního génia. Festival předznamenává také nový kulturní počin nadregionálního charakteru, kterým bude připravované sympozium pod názvem Ze zápisníku zmizelého (času) aneb Leoš Janáček známý i neznámý.

Festival je opět určen všem amatérským zpěvákům, které spojuje láska k lidové písni a k tvorbě českého a světově uznávaného hudebního skladatele a folkloristy Leoše Janáčka.

4. ročník je připraven na pátek 11. května 2018 v budově Lidové konzervatoře ve Wattově ul. č. 5, v Ostravě-Přívoze.

 

Základní cíle projektu

 • důstojné připomenutí 90. výročí od úmrtí českého hudebního skladatele a folkloristy Leoše Janáčka a vzdání holdu jeho hudebnímu a sběratelskému odkazu
 • posilování vědomí příslušnosti k regionu, národu, státu prostřednictvím bohatého odkazu lidové tvořivosti a folklorních tradic
 • podpora amatérského sólového zpěvu a rozvíjení pěveckých dovedností ve všech věkových kategoriích (mládež, dospělí a senioři)
 • podpora amatérského sólového zpěvu mládeže, dospělých a seniorů se zdravotním postižením, či jinak sociálně znevýhodněných
  širší kulturní a umělecká konfrontace a integrace
 • propagace města Ostravy v oblasti kulturních a uměleckých iniciativ

Popis projektu

Čtvrtý ročník regionálního festivalu v amatérském sólovém zpěvu s mezinárodní účastí O cenu Leoše Janáčka 2018 poskytuje jedinečnou šíři soutěžních věkových kategorií, zapojuje též handicapované občany včetně seniorů a nabízí možnost objektivního srovnání pěveckých výkonů. Soutěžící získají také nové pěvecké zkušenosti, nové kontakty a nepochybně ocení kouzlo písní Leoše Janáčka.

Festival je soutěžní a jednokolový. Soutěží se v deseti kategoriích a v případě kategorií 6. až 10., které jsou určeny soutěžícím se zdravotním postižením či jinak znevýhodněným, bude připraveno předkolo, ve kterém porota provede užší předvýběr. Pětičlenná odborná porota zhodnotí interpretaci jedné písně v úpravě Leoše Janáčka a jedné volitelné vokální skladby (lidová píseň, umělá píseň, operní árie, operetní a muzikálová árie, šanson, jazzová a populární píseň) s vlastním doprovodem.

 

Termín a místo konání

Festival se uskuteční již tradičně v budově ředitelství Lidové konzervatoře, Wattova 5, Ostrava-Přívoz dne 11. května 2018 v celodenním režimu dle časového harmonogramu, který bude zpracován na základě přijatých přihlášek.

Předkolo pro 6. až 10. kategorii se bude konat v pátek 4. května 2018 tamtéž.

 

Soutěžní kategorie

Všechny kategorie jsou určeny pouze amatérským zpěvákům, kteří sólový zpěv nestudují či nestudovali na středních, vyšších a vysokých školách hudebního zaměření. Žáci základních škol, základních uměleckých škol, středních škol, vysokých škol a Lidové konzervatoře se festivalu zúčastnit mohou. Zúčastnit se mohou rovněž soukromé osoby, které se věnují sólovému zpěvu amatérsky.

1. kategorie – soutěžící od 12 do 14 let
2. kategorie – soutěžící od 15 do 17 let
3. kategorie – soutěžící od 18 do 28 let
4. kategorie – soutěžící od 29 let do 49 let
5. kategorie - soutěžící od 50 let (horní věková hranice není stanovena)
6. kategorie – soutěžící se zdravotním postižením od 12 do 14 let
7. kategorie – soutěžící se zdravotním postižením od 15 do 17 let
8. kategorie – soutěžící se zdravotním postižením od 18 do 28 let
9. kategorie – soutěžící se zdravotním postižením od 29 let do 49 let
10. kategorie – soutěžící se zdravotním postižením od 50 let (horní věková hranice není stanovena)

Soutěžní repertoár

Kategorie 1. – 10.

Soutěžící všech kategorií zazpívají dvě skladby:

 • Jedna povinná lidová píseň v úpravě Leoše Janáčka (Výběr: MORAVSKÁ LIDOVÁ POESIE V PÍSNÍCH, UKVALSKÁ LIDOVÁ POESIE, SLEZSKÉ PÍSNĚ)
 • Jedna volitelná vokální skladba (lidová píseň, umělá píseň, operní árie, operetní a muzikálová árie, šanson, jazzová a populární píseň) s vlastním doprovodem.

 

Soutěžní podmínky

 1. Zpívání zpaměti je podmínkou v kategoriích 1. – 5. V kategoriích 6. – 10. pro handicapované občany tato povinnost není vyžadována.
 2. Pro kategorie 1. – 5. je interpretace písní Leoše Janáčka možná jen v originální tónině. V kategoriích 6. - 10. pro handicapované tato podmínka není vyžadována.
 3. Hudební doprovod k písním si zajišťuje soutěžící sám, pouze v ojedinělých případech korepetitora zajistí pořadatel.

 

Hodnocení

Soutěžící budou ve všech kategoriích hodnoceni ve zlatém, stříbrném a bronzovém pásmu a je výhradně v pravomoci poroty, kolik věcných cen bude uděleno. Porota bude složena z odborníků.

 

Realizační tým

Doc. MgA. Drahomíra Míčková - umělecká ředitelka a autorka festivalu
Mgr. Miloslava Soukupová - vyhlašovatelka a autorka projektu festivalu, ředitelka Lidové konzervatoře a Múzické školy
Mgr. Dana Havlenová - webeditorka festivalových stránek https://www.o-cenu-leose-janacka.cz/, statutární zástupkyně ředitelky
Ing. Ivana Litnerová - produkční soutěže
Ing. Kateřina Teuerová - asistentka soutěže
Alena Vyskočilová - asistentka soutěže
Denisa Machotková - asistentka soutěže
Mgr. Zdeněk Pěček - korepetitor

 

Odborná porota

MgA. Daniela Štěpánová-Šimůnková - vedoucí pěveckého oddělení Konzervatoře Jana Deyla a střední školy pro zrakově postiženév Praze, ČR
Mgr. Grazyna Wilk Biernot - členka a sólistka Českého filharmonického sboru Praha
Mgr. Daniel Skála, PhD. - uznávaný cimbalista, hudební skladatel, sbormistr, pedagog
Mgr. Zdeněk Tofel - hudební redaktor a režisér Českého rozhlasu Ostrava, pedagog, výkonný hudebník, ČR
Mgr. Jiří Klapka - hudební historik, vysokoškolský pedagog, písničkář, překladatel, moderátor

 

Přihlášení

Zájemci o účast se mohou přihlásit prostřednictvím přiložené přihlášky v pdf., kterou vyplní a zašlou na uvedenou adresu, případně elektronicky na https://www.o-cenu-leose-janacka.cz/prihlaska/. Přihlášku je třeba odeslat nejpozději do 20. 4. 2018. Účastníci obratem obdrží upřesňující informace a další pokyny.

Přihláška do čtvrtého ročníku festivalu.

 

Fotoreportáže Petra Lukáče z loňského ročníku najdete zde a zde.

Další aktuality