Výtvarná fotografie

Posluchači fotografického oboru Lidové konzervatoře získávají základní znalosti práce s fotografickým obrazem, jsou však vedeni rovněž k hledání nových tvůrčích postupů. Studující pracují ve fotoateliéru, ale také v exteriérech, škola se snaží pravidelně zprostředkovávat posluchačům setkání se špičkovými představiteli oboru výtvarná fotografie. Rozvíjející se obor oslovuje nejen mladé fotoamatéry, ale i starší zájemce, a to i v seniorském věku.

Výtvarná fotografie

Výuka je určena všem nadšeným zájemcům, kteří si chtějí přisvojit základní znalosti práce s fotografickým obrazem v různých fotografických oblastech.

Vyučující

Délka studia

  • 2 roky

Cena studia (částka je uvedena za měsíc)

Děti a mládež (do 18 let) 450 Kč
Dospělí (od 18 let výše) 650 Kč
Senioři 400 Kč

Výuka je z velké části koncipována ve formě přednášek a konzultací o zadaných domácích cvičeních. Součástí jsou různé formy tvůrčích dílen (workshopů) nejen v ateliéru, ale i v exteriérech.

K individuální práci mají posluchači k dispozici plně vybavený fotografický ateliér se zábleskovými a stálými světly. Zájemci o stále populárnější klasickou černobílou fotografii mohou využívat také temnou komoru. Fotografická knihovna, která je průběžně rozšiřována, slouží studentům jako zdroj odborných informací a tvůrčí inspirace.

Součástí fotografického oddělení Lidové konzervatoře je Galerie Camera. Tato specializovaná fotografická galerie je umístěna v budově školy ve Watově ulici č. 5 v Ostravě - Přívoze. Kurátoři galerie a pedagogové fotografického oboru MgA. Jiří Žižka a MgA. Jaroslav Kocián zde pořádají fotografické výstavy, zaměřené zejména na současnou fotografickou tvorbu zavedených autorů, ale i nadějných začínajících fotografů a studentů.

Posluchači se v prvním ročníku studia výtvarné fotografie seznámí se základními pojmy ve fotografii, jako je práce se světlem, stavba a skladba fotografického obrazu, základy černobílé a barevné fotografie, s dějinami fotografie do roku 1945 a v neposlední řadě také se současnými trendy ve fotografii. První ročník studenti zakončují klauzurou, volným výstavním souborem fotografií a testem z dějin a technologie fotografie.

Druhý ročník je již orientován na konkrétní fotografické žánry, jako je fotografický portrét, krajina, zátiší, fotografický dokument a dějiny fotografie po roce 1945. Součástí výuky jsou také tvůrčí dílny v ateliéru a exteriéru, kde se posluchači prakticky seznámí s konkrétními postupy, jak ve své práci nejlépe docílit co možná nejlepších výsledků.

Celé studium oboru výtvarná fotografie je zakončeno zkouškou z dějin, technologie fotografie a závěrečným výstavním fotografickým souborem. Ten může absolvent použít k talentovým zkouškám na střední či vysoké umělecké školy, nebo ke své osobní prezentaci.

Kurzy výtvarné fotografie

Lidová konzervatoř organizuje krátkodobé kurzy výtvarné fotografie, které zájemcům umožňují základní seznámení s oborem výtvarná fotografie a vhodným fotografickým přístrojem (digitální zrcadlovkou), ve specializovaném kurzu se také seznamují se základy portrétní fotogafie. Účastníci získají osvědčení o absolvování kurzu, mohou také pokračovat v dlouhodobém studiu.

Krátkodobé kurzy v roce 2017:

Začínáme s digitální zrcadlovkou a výtvarnou fotografií

  • březen - 20. 3.; 27. 3.; 28. 3.
  • květen - 15. 5.; 16. 5.; 22. 5.

Tvoříme portrétní fotografii

  • duben - 18. 4.; 24. 4. 25. 4. 
  • červen - 12. 6.; 13. 6.; 19. 6.

Lekce začínají vždy v 16.30 v oddělení výtvarné fotografie (Lidová konerzvatoř, Wattova 5, Ostrava-Přívoz, vyučování trvá 120 minut.

V eletronické přihlášce prosím uveďte v poznámce, o který termín máte zájem.

 

Jan Motyčka - absolventský soubor

Martin Supa - cvičení Moderní zátiší

Michaela Spurná - volná tvorba

Petra Vlčková - absolventský soubor Cirkus