Jazykové obory

Múzická škola nabízí dva jazykové obory, spojené s hudbou a jejím poznáváním a studiem. Vedle unikátní výuky angličtiny, kterou jsme ve výuce spojili s tvorbou skupiny Beatles (a nejen s ní), jsme otevřeli zcela nový obor - italštinu.

Italština

Kurz italštiny je určen úplným začátečníkům. Velkou pozornost věnujeme správné výslovnosti, která je klíčová na počátku výuky jakéhokoli jazyka. Poté, co se seznámíme s italskou abecedou, přejdeme k osvojování gramatiky a slovní zásoby. Od počátku budeme vytvářet krátké dialogy, protože komunikace je naší prioritou. Nevynecháme ani písemný projev, abychom uměli napsat krátký vzkaz, email nebo blahopřání.

Vyučující

Výuka

každý pátek od 09.00 do 10.30 hodin

Cena studia (částka je uvedena za měsíc)

Děti a mládež (do 18 let) 300 Kč
Dospělí (od 18 let) 420 Kč

V kurzu budeme používat učebnici Italština z Nakladatelství LEDA. Ve výuce budeme rovněž využívat textové pomůcky, které vytvořila vyučující,dále  písňové texty, ale také recepty, jednoduché autentické materiály apod. Během kurzu se seznámíme nejen s italskou kulturou, historií a architekturou, ale i s běžným životem v Itálii, vše v přátelské atmosféře.

Bližší informace

Múzická škola Ostrava
Nivnická 9
709 00 Ostrava-Mariánské Hory

Tel.: 596 626 891, 732 112 054