Závazná přihláška ke studiu

  • Školné je nutné vyrovnat nejpozději do jednoho měsíce ode dne zahájení výuky, jinak nelze pokračovat ve výuce.
  • Souhlasím s užitím fotografií, audio a videozáznamů z akcí pořádaných školou, kterých se zúčastním, pro propagační účely Lidové konzervatoře a Múzické školy Ostrava, p. o.
  • Pokud dítě přichází do výuky samo, škola za něho odpovídá pouze po dobu výuky.

Vyplnění údajů označených hvězdičkou je povinné. *