Program akcí

Zpěvy sladké Francie

25. listopad 2017 15:30
Středověké francouzské písně a básně zazní v podání posluchačů doc. MgA. Drahomíry Míčkové v souboru Collegium Cantorum
IC Zvonice
Soláň

Další akce