Program akcí

Zpěvy sladké Francie

13. leden 2018 15:30
V podání posluchačů doc. Mgr. Drahomíry Míčkové Collegium Cantorum zazní středověké francouzské písně a poezie
IC Zvonice
Soláň

Další akce