Program akcí

Kresba, malba, grafika

01. červen - 30. září 2017
Výstava obrazů všech výtvarných oborů. Studentské práce dětí a dospělých jsou vytvořeny kombinovanými, grafickými, malířskými a kresebnými technikami
Sanaplasma
Českobratrská 3321/46, Moravská Ostrava

Další akce