Aktuality školy

Oznámení

pátek 9. duben 2021

barevne kulickyVážení rodiče, pedagogové a milí posluchači, s velikou radostí Vám oznamujeme, že od pondělí 12. dubna 2021 vyučujeme, zatím však jen v rámci individuální výuky jeden na jednoho (tzn. 1 učitel a 1 žák).

Při tomto systému nemusí být žák testován, pedagog však ano. Distančně bude nadále probíhat veškerá výuka kolektivní. Výjimku tvoří předškolní třída Dopolední estetické školičky Lenky Přecechtělové a Eliany Macháčkové, která je však   otevřena za podmínek povinného testování dětí, viz níže.  Pro zaměstnance LKMŠ a děti z předškolní dopolední školičky jsme proto zajistili povinné testování, a to každý čtvrtek (zaměstnanci Lidové konzervatoře v 11.00 hodin na ulici Wattově, zaměstnanci a děti z Múzické školy ve 12.00 hodin na ulici Nivnické).

Zaměstnanci, kteří nejsou otestováni u nás, musí při příchodu na výuku přinést na recepci školy  potvrzení o absolvování antigenního testu, či certifikát o provedeném očkování. V opačném případě nemůžou vyučovat.

Žáci a zaměstnanci školy i ostatní osoby, pohybující se v prostorách budov LKMŠ, mají povinnost nosit respirátor nebo, v případě žáků, chirurgickou roušku. Děti ze školiček mají udělenu výjimku, roušku ve třídě mít nemusí.

Nadále platí obecné pravidlo, že nikdo s příznaky infekce dýchacích cest (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti či čichu) nesmí do školy vstoupit.

Vážení rodiče, pedagogové a žáci, velmi se na Vás těšíme a přejeme všem hodně zdraví.

Vaše Míla Soukupová