Aktuality školy

Keramický maraton

pondělí 7. červen 2021

img 2619Patnáct účastníků víkendového workshopu Keramický maraton se setkalo v sobotu 5. června a v neděli 6. června 2021 v prostorách Lidové konzervatoře v ulici Kosmova 1, Ostrava - Přívoz. Pracovalo se neúnavně vždy od devíti hodin ráno do osmnácti hodin večer.

Účastníci workshopu si vyzkoušeli pod vedením Jany Veselé nejrůznější techniky glazování, točení na kruhu, modelování nízkého reliéfu, modelaci z ruky i tvorbu rozměrnějších keramických plastik. Všichni zúčastnění ocenili přátelskou atmosféru tohoto setkání.

„Tento nelehký rok byl i pro naše studenty ve znamení různých omezení. Protože jsme se na sebe navzájem už velmi těšili a jsme si vědomi toho, že on-line výuka nemůže zcela nahradit komunikaci a tvůrčí práci ve skupině, rozhodli jsme se uspořádat keramický víkendový workshop,“ říká Jana Veselá.

Jak se všem podařilo tvůrčím způsobem vyplnit víkend a navzájem se potěšit tvorbou se můžete dozvědět na přiložených fotografiích zde.