Aktuality školy

Slavnostní otevření Městského centra uměleckých terapií Skořápka

pátek 25. červen 2021

sk01V pátek 18. června 2021 připravila Lidová konzervatoř a Múzická škola, p. o., slavnostní otevření své nové, v pořadí čtvrté, budovy s názvem Městské centrum uměleckých terapií SKOŘÁPKA. Konalo se za účasti předních představitelů města Ostravy a městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky.

Součástí slavnostního otevření byla prezentace umělecké práce Lidové konzervatoře a Múzické školy, p. o., a představili se v ní posluchači, pedagogové, absolventi a přátelé školy. Umělecké výkony doslova nadchly zúčastněné hosty a s velikým uznáním hodnotili i výzdobu budovy uměleckými díly a objekty, které připravili studenti výtvarného oddělení Lidové konzervatoře.

MCUT SKOŘÁPKA je unikátním kulturním zařízením, které v Ostravě a v širším ostravském regionu bude profesionálně pečovat o občany se speciálními potřebami v oblasti sociální, vzdělávací, umělecké a terapeutické praxe. Vše při respektování individuálních zvláštností a dovedností potřebných, jejich způsobilosti, s přiznáním práva na odlišnost a potřebu individuálního přístupu. Ale hlavně, s cílem poskytovat takovou programovou nabídku, která odpovídá vývoji společnosti a jejím potřebám. Oslovuje všechny zájemce bez rozdílu věku, handicapu a talentové způsobilosti, tzn. od nejmenších dětí až po seniory. Výuka bude probíhat denně od 07.30 do 19.30 hodin. Nabídne terapeutické divadelní obory s výborným hercem René Šmotkem, práci s loutkami pod vedením manželů Pavlíčkových, hudební a rytmickou terapii s  Vladislavem Rybkou, pohybové obory s primabalerínou Olgou Borisovou Pračikovou, Estetickou školičku pro nejmenší děti se zkušenou pedagožkou Lenkou Přecechtělovou a dopolední Klub Skořápka, který povede skvělá Miloslava Němcová. Klub byl vytvořen pro dospělé posluchače především s mentálním a smyslovým handicapem a bude nabízet nejrůznější druhy terapií a aktivit. Zaměří se především na rozvoj dovedností a vědomostí, které jsou nezbytné pro jejich soběstačnost, pomoc a práci v domácnosti. Vše pod vedením renomovaných umělců a zkušených pedagogů.

Již nyní se všichni těšíme, až v září přivítáme nové žáky a pedagogy v těchto krásných prostorách.

Foto: MgA. Jakub Kožiál