Aktuality školy

Když to miluješ, musíš...

úterý 21. září 2021

barevne kulicky(z otevřených hodin pěvecké třídy Míly Soukupové z doby, kdy se nemohlo)

Milí posluchači a přátelé,

naše pěvecké pokusy jsou ukázkou obrovské radosti ze zpívání, z pěveckého experimentování a objevování hlasových možností a schopností. Jsem šťastná, že v tomto videu vedle sebe zpívají žáci se zdravotním handicapem a zdraví. Upřímně, poznáte to? Jen těžko, protože při tvořivých a uměleckých činnostech se rozdíly mezi nimi stírají, žáci se vzájemně ovlivňují, podporují a pomáhají si. Toto je humanita v praxi a my se k ní hrdě hlásíme. Všichni víme, kde nás při zpívání případně tlačí bota, ale pro nás to je jen vývojová fáze a výzva k další radostné práci. A zeptáte - li se, proč někteří posluchači zpívají i se zpěvákem, pak vězte, že buď potřebovali pomoc, nebo nebyl k dispozici z důvodu lockdownu doprovod.

Děkuji všem žákům za krásné pěvecké výkony, rodičům za přátelství a důvěru, Jaromíru Kračmerovi za skvělé klavírní doprovody a štístkovi Romanu Plutovi za náročné a trpělivé natáčení, které nebralo konce.

Vaše Míla Soukupová

Ostrava, září 2021

Video naleznete zde.