Aktuality školy

Koncert Do nebes

pondělí 11. říjen 2021

dsc 6217 h…VŠECHNO MÁ URČENOU CHVÍLI A VEŠKERÉ DĚNÍ POD NEBEM SVŮJ ČAS. JE ČAS ROZENÍ I ČAS UMÍRÁNÍ, JE ČAS PLAKAT I ČAS SMÁT SE, ČAS TRUCHLIT I ČAS SE RADOVAT, ČAS MLČET I ČAS MLUVIT.

Ve čtvrtek 7. října jsme v sále Múzické školy uspořádali koncert k poctě života krásné maminky tří krásných dětí Míši Doubravské, která před nedávnem zesnula. Byl přirozenou reakcí na danou okolnost, protože nejsme lhostejní a chtěli jsme se i my přiblížit posvátnému okamžiku loučení, ve kterém přebývá věčnost. Jednalo se o náš soukromý rituál, který odpovídá vyznávaným školičkovým kulturním hodnotám, tedy rozloučení prostřednictvím umění.

Koncert se stal příležitostí vyjádřit podporu truchlící rodině a dát naději všem živým. Paní Míša Doubravská byla úžasná harmonická bytost a zde ve škole se vyznačovala kvalitními vztahy nejenom s námi, ale i se svým okolím. Měla vyrovnaný přístup k životu, který dokázala naplňovat hodnotami a smyslem.

Tajemství šťastného života spočívá v tom, s jakou elegancí dokážeme přijmout změnu. Přejeme všem, kteří se v životě ocitli či ocitnou v těžké situaci a kde změny jsou nezbytné, aby jim po boku vždy svítila naděje.

Krásná a milá rodinko Doubravských, objímáme všechny a finanční dar pro vás shromáždila laskavá a otevřená srdce Múzické školy.

VŠECHNO MÁ URČENOU CHVÍLI A VEŠKERÉ DĚNÍ POD NEBEM MÁ SVŮJ ČAS.

Více fotografií naleznete zde.

Foto: Petr Lukáč