Aktuality školy

Tmavomodrý festival 2015 - s námi již pošesté

čtvrtek 21. květen 2015

Tmavomodrý festival 2015Múzická škola se v pátek 15. května 2015 již po šesté zúčastnila 26. ročníku mezinárodní přehlídky uměleckých aktivit zrakově postižených dětí a mládeže Tmavomodrý festival 2015, který se konal v Sále Břetislava Bakaly v Brně.

Ze tříd Jany Poláškové a Mikuláše Ďurka zahráli na zobcové flétny Silva Kielarová, Ondřej Vyorálek, Dominik Stöcker a Adam Vilášek. Z pásma lidových a umělých písní zazněly například skladby Stín katedrál, Želva od skupiny Olympic nebo Menuet od Fridricha Kuhlaua. Na klavír účinkující doprovázel Mikuláš Ďurko.

Tmavomodrý festival 2015 Název festivalu, určeného primárně zrakově postiženým dětem a mládeži, vychází ze známé písně Tmavomodrý svět, jejíž text napsali Jiří Voskovec a Jan Werich a k níž složil hudbu Jaroslav Ježek, který se po celý život vyrovnával s vážnou vadou zraku. Tmavomodrý festival je mezinárodní hudební přehlídkou, na níž se představují zrakově postižené děti a studenti. Každoročně přijíždí do Brna téměř dvě stě účastníků z České republiky, Slovenska, Polska a dalších zemí s různými vadami zraku. Vyvrcholením festivalu veřejná přehlídka v Sále Břetislava Bakaly, která zahrnuje všechny hudební žánry, hru na nástroje, sólový i sborový zpěv.

Součástí festivalu je bohatý doprovodný program, který zahrnuje dvoudenní výstavu kompenzačních pomůcek, setkání zrakově postižených uživatelů výpočetní techniky, prezentaci škol výcviku vodících psů (organizuje Tyflocentrum Brno, o. p. s. ve spolupráci se Střediskem výcviku vodících psů SONS ČR a Školou pro výcvik vodících psů Adamov) a jarmark arteterapeutických dílen.

Tmavomodrý festival 2015Festival organizuje Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace (www.ticbrno.cz) společně s Tyflocentrem Brno, o.p.s. (www.centrumpronevidome.cz), které se podílí zejména na odborné části festivalu.

Záštitu nad Tmavomodrým festivalem převzal primátor statutárního města Brna Petr Vokřál.