Aktuality školy

Ostravská muzejní noc 2015 na Lidové konzervatoři

čtvrtek 11. červen 2015

Ostravská muzejní noc 2015Desítky ostravských kulturních a vzdělávacích institucí, škol a organizací se přihlásily k letošnímu ročníku Ostravské muzejní noci. Součástí této úžasné události jsme byli 13. června 2015 také my, přesněji řečeno Lidová konzervatoř.

My, kteří jsme se podíleli na přípravách, jsme se malinko obávali, zda nás návštěvníci této rozsáhlé kulturní akce vůbec v přívozském zákoutí najdou. Ale našli a snad si odnesli informaci, že sídlíme sice v krásné historické budově, ale náš duch je mladý a děláme tu hodně zajímavého. Už od 17 hodin byla v tanečním sále v přízemí Lidové konzervatoře otevřena tvůrčí dílna Jany Veselé. Zájem měli hlavně dětští návštěvníci, kteří si pod jejím dohledem mohli vyrobit drobné šperky. Přišli ale také mnohem starší zájemci o šperkařské techniky, kteří se zde mohli seznámit například s ketlováním.

Od 18 hodin k nám také přicházeli zájemci o umění fotografie zjišťovat, co mohou v tomto oboru získat v naší škole. O práci s digitální obrazovkou hovořil ve fotoateliéru konzervatoře Jiří Žižka, který u nás obor výtvarná fotografie vyučuje. Téměř až do uzavření budovy měl na svém fotografickém minikurzu plno.

Jak vypadají hodiny tvůrčího psaní, které jsou součástí literárně-dramatického oboru, ukazovala návštěvníkům Dana Havlenová. Zájemcům o tento obor představila práci svých současných posluchačů a také jim vysvětlovala, co je cílem její výuky, co ve svých hodinách své posluchače učí, co vše je odnaučuje a co vše pod jejím vedením mohou poznat a vyzkozkoušet si.

V 18 hodin začal v koncertním sále školy koncert oddělení klasické hudby. Koncert tentokrát nabídl vystoupení studujících, ale i učitelů Lidové konzervatoře. Představily se členky pedagogického týmu; Alžběta Kolářová (housle) přednesla Telemanův koncert A dur pro dvoje housle a klavír, Markéta Odleváková (zobcové flétny) připomněla rovněž Telemanovo dílo, ale i tvorbu J. B. Boismortiera. Monika Dopitová (zpěv) pak za doprovodu Jaroslava Pszczolky (kytara) přenesla posluchače do kouzelných časů Johna Dowlanda. Jejich profesionální výkony doplnily posluchačky Nikol Zbořilová ze třídy Markéty Odlevákové a Lenka Polášková a Lýdie Jančová z pěvecké třídy Andrey Jurčíkové.

Po krátké přestávce dostalo v hlavním sále konzervatoře prostor divadlo. V krátkých scénkách se představili posluchači prvního a druhého ročníku dramatického oboru, které seznamuje se základy herectví Eva Polzerová. A nešlo jen o krátké skeče, mladí amatérští herci přednesli sonety Williama Shakespeara a rovněž připomněli ve dvou výstupech odzbrojující humor Oscara Wildea.

Ve 21 hodin začal koncert oddělení jazzu a populární hudby, plný energie a kvalitních sól - vystoupili Zbigniew Kaleta (saxofon), Lukáš Mužík (basová kytara) a Milan Vilč (klavír), v druhé části programu se pak s nemenší energií připojili posluchači Radima Čudejka Jana Bílá, Alexandr Zimula a Tomáš Kempný.

Atmosféru Ostravské muzejní noci na Lidové konzervatoři zachycuje naše fotogalerie.

Program OMN v Lidové konzervatoři

Program koncertu oddělení klasické hudby

Program vystoupení posluchačů dramatického oboru

Program koncertu oddělení jazzu a populární hudby