Aktuality školy

Vladislav Bláha bude přednášet a hrát

pondělí 5. říjen 2015

foto jef kratochvil 8Vladislav Bláha patří již dlouho mezi tuzemskou kytarovou špičku. Všichni, kdo podlehli, byť jako posluchači, kouzlu klasické kytary, mají ve svých soukromých fonotékách LP či CD s jeho vynikajícími interpretacemi staré i zcela současné hudby. Patří totiž k těm interpretům, kterým autoři svoje skladby přímo věnují.

S uměním i zkušenostmi Vladislava Bláhy se mohou zájemci seznámit 22. října 2015 přímo v naší škole – v koncertním sále Lidové konzervatoře. Od 16 hodin zde zahájí Vladislav Bláha svůj workshop na téma tvorba tónu v souvislosti s technikou hry pravé a levé ruky, v 18 hodin pak vystoupí na samostatném koncertu.

Vladislav Bláha se na svoji profesionální dráhu začal připravovat na brněnské konzervatoři ve třídě Arnošta Sádlíka, ale hned poté se vydal do světa – absolvoval Hochschule für Musik Franz Liszt ve Výmaru v Německu (zde studoval pod vedením Rollanda Zimmera), doktorandské studium absolvoval na Vysoké škole múzických umení v Bratislavě, docenturu získal na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Soustavně se ale dál vzdělával u dalších proslulých osobností kytarové hry – u Johna Williama Duarta v Londýně, Gordona Grosskeyho v Manchasteru  a také u Costase Cotsiolise, či Abela Carlevara. 

V současnosti patří doc. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD., k pedagogům uznávaným a vyhledávaným nejen doma, ale i v zahraničí. Vyučuje na JAMU v Brně, na brněnské konzervatoři a je rovněž externím profesorem na Univerzitě Guanajuato v Mexiku. Vede mistrovské kurzy na univerzitách a hudebních školách nejen v Evropě, ale také v USA či v Mexiku, v Rakousku, v Německu a během řady festivalů. Je ředitelem Mezinárodního kytarového festivalu Brno a rovněž předsedou České kytarové společnosti. Působí v mezinárodních porotách prestižních soutěží.

Vladislav Bláha koncertoval prakticky po celém světě, nahrával pro televize i rozhlasové stanice řady evropských zemí, ale také v USA, v zemích Jižní Ameriky, ale také například ve Vietnamu, Indonézii či Japonsku. Jeho koncertní vystoupení i nahrávky jsou nadšeně vnímány publikem i odbornými kruhy, které oceňují bohatost jeho hudebního výrazu, brilantní virtuozitu a stylovou čistotu hry. V roce 2007 byl prestižním anglickým časopisem Music Opinion v recenzi na koncert v Londýně označen za jednoho z nejlepších českých kytaristů. Nejvíce si ale cení vystoupení v newyorské Carnegie Hall v roce 2014. „Je to určitě jeden z vrcholů mé kariéry,“ říká s úsměvem. „Jde určitě o nejvýznamnější hudební sál pro nás hudebníky obecně, ale i pro mne. Dosud jsem nehrál na prestižnějším místě.“

Repertoár Vladislava Bláhy obsahuje skladby všech epoch, koncerty pro kytaru a orchestr Joaquína Rodriga, Manuela Maríi Ponceho, Antonia Vivaldiho, Karla Kohouta, či Antonína Tučapského. Jedinečným oceněním jeho umění je určitě skutečnost, že 28 skladatelů ze 16 zemí věnovalo Vladislavu Bláhovi svoje skladby; on sám si těchto dedikací vysoce cení, a když se ho zeptáte na konkrétní autory, nejprve vysloví jméno Johna Williama Duarta, Nikity Koškina a Jorge Morela.

Výčet jeho koncertních i pedagogických aktivit naznačuje zájem nejen z USA a zemí Jižní Ameriky, ale zejména z Mexika. „Víte – v Mexiku je kytara tak nějak všude,“ vysvětluje. „Je tady rozšířenější než u nás a dokonce i než ve Španělsku. Těší mne, že se tam setkávám s takovým zaujetím, a stejně mne těší, že kytaristé například z Mexika jezdí k nám, třeba na náš kytarový festival do Brna.“ Dodejme, že krátce po vystoupení na Lidové konzervatoři v Ostravě míří Vladislav Bláha právě do Mexika. „Třináctého listopadu tam budu hrát Jižní koncert - Concierto del Sur,“ doplňuje. „Pro kytaru a orchestr jej složil nejvýznamnější mexický skladatel Manuel María Ponce.“

„Fakt, že pan docent Bláha přijal naši nabídku, je pro nás nesmírnou ctí,“ říká Miloslava Soukupová, ředitelka Lidové konzervatoře a Múzické školy Ostrava. „Myslím, že studenti, ale i pedagogové, kteří se zabývají klasickou kytarou, mají obrovskou příležitost setkat se s tímto světově uznávaným mistrem, zeptat se ho na jeho zkušenosti a jeho názory na zcela konkrétní aspekty hry na kytaru.“

Foto: Jef Kratochvil