Aktuality školy

Galerie Camera: Pohyb jako téma i terapie

čtvrtek 3. prosinec 2015

1Obor výtvarná fotografie Lidové konzervatoře připravil na prosinec výstavu své někdejší absolventky Michaely Bobkové ve školní Galerii Camera. Michaela Bobková, někdejší absolventka oboru výtvarná fotografie Lidové konzervatoře, bude v prosinci vystavovat v naší školní Galerii Camera. Spojujícím tématem výstavy se stalo autorčino setkání se členy občanského sdružení Bílá holubice.

BcA. Michaela Bobková studuje v současné době na Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Je mj. rovněž absolventkou Lidové konzervatoře, kde se v letech 2006 až 2007 věnovala rovněž oboru výtvarná fotografie. Aktuálně se zabývá dokumentární a reportážní fotografií -  v roce 2013 spolupracovala s MFDnes, od roku 2015 fotografuje pro Národní divadlo moravskoslezské. Tady tvoří fotografie z jednotlivých představení a akcí spojených s propagací této přední ostravské divadelní scény.

Svoji výstavu v naší Galerii Camera věnovala Michaela Bobková Bílé holubici, občanskému sdružení, které se – tak jako naše škola – věnuje umělecké a sociální integraci občanů se zdravotním postižením.  Pamětníci si jistě vzpomenou, že projekt občanského sdružení Bílá holubice vznikl v Múzické škole a základní motto – Nemůžeš chodit, můžeš tančit! – i název vytvořila naše paní ředitelka Míla Soukupová. Časem se pak Bílá holubice osamostatnila a dodnes se věnuje především výrazovému tanci handicapovaných ve spolupráci s profesionálními tanečníky a choreografy.

Michaela Bobková se k Bílé Holubici dostala přes své studium na Institutu tvůrčí fotografie.  Během studia u Jindřicha Štreita si měla najít a zpracovat sociální téma. Jak sama říká, má již dlouhodobě vztah k tanci i divadlu, a tak se dozvěděla o tom, čím se sdružení Bílá holubice zabývá.
„Začala jsem chodit na zkoušky a takříkajíc na vlastní kůži jsem si vyzkoušela propojení určitých dvou světů – světa s handicapem a světa bez postižení,“ popisuje Michaela Bobková. „Vnímala jsem od počátku našich setkání, jak mne tato práce nesmírně obohacuje. Pochopila jsem, že my ´zdraví´ se můžeme u handicapovaných strašně moc naučit – třeba to, jak umí být šťastní. Vždycky jsem ze setkání s těmito lidmi odcházela plná dojmů, ale i energie.“

Vernisáž výstavy Bílá holubice – nemůžeš chodit, můžeš tančit! začíná 11. prosince v 18.30 v Galerii Camera v budově Lidové konzervatoře ve Wattově ulici v Ostravě-Přívoze.

2