Aktuality školy

Výstava pro nevidomé a nejen pro ně v ateliéru HLÍNA

čtvrtek 3. prosinec 2015

126 2Od 2. prosince je nyní otevřena haptická výstava v ateliéru HLÍNA ve Slévárenské ulici v Ostravě-Mariánských Horách. Organizátorem, koordinátorem a jedním z vystavujících je posluchačka oboru keramika na Lidové konzervatoři Magda Mladějovská.

Exponáty vznikly právě v hodinách keramiky na Lidové konzervatoři. „Paní Mladějovská u nás studuje obor keramika druhým rokem,“ říká o své posluchačce Jana Veselá, která na Lidové konzervatoři keramický obor vede. „Její výtvarný talent, nápaditost a kreativita jsou patrné i z vystavovaných prací. Jako její vyučující bych u ní vyzdvihla  hluboký zájem o rozličné výtvarné techniky, které se v jejím díle navzájem prolínají. Vyzkoušela si totiž studium v několika ateliérech naší školy. Své nápady a představy dokáže interpretovat různými výtvarnými cestami.“

V současné době se Magda Mladějovská věnuje převážně trojrozměrným technikám, jak dokládá i výstava v Mariánských Horách. Svá díla při této příležitosti představují rovněž další známí výtvarníci z regionu - Karel Hercík, Jiří Vyvial, Alena Ovčáčková, Michaela Terčová, Radana Parmová, Ivan Jakeš, Vojtěch Lahoda. Výstava potrvá do konce roku.

Vernisáž výstavy doprovodilo pěvecké vystoupení Terezy Vašutové, která učí na naší škole, a Adély Svojanovské, studentky VOŠS Ostrava. další snímky z vernisáže najdete na http://www.lko.cz/fotogalerie/418-vystava-v-atelieru-hlina-nabizi-prace-nasi-posluchacky.

 

hapticka