Aktuality školy

Třetí kurz seznámí s tvorbou portrétní fotografie

středa 10. únor 2016

jan trtilekTřetím krátkodobým kurzem, který připravil na březen obor výtvarná fotografie Lidové konzervatoře, se zaměří na portrétní fotografii. První hodina kurzu pod názvem Tvoříme portrétní fotografii začne 7. března 2016 v 17 hodin.

Účastníci kurzu si vyzkouší základní techniky osvětlování portrétované postavy, seznámí se s ateliérovou osvětlovací technikou, naučí se pracovat s hlavním a doplňkovým světlem a postupně se dostanou i ke znalostem a praxi nezbytné ke kvalitativně pokročilejší tvorbě.

Kurz opět povede MgA. Jiří Žižka, držitel ceny  Czech Press Photo 2010. „Naším cílem je i tentokrát připravit účastníky kurzu k vytváření precizních fotografií, naučíme je, jak efektivně využívat techniku, kterou mají k dispozici, zkrátka dovést je v oboru umělecké fotografie zase o kousek dál,“ vysvětluje Jiří Žižka.

Zájemci o kurz si sebou přinesou digitální zrcadlovku, jednotlivé části kurzu se budou konat 7., 14., 15. a 21. března. Podrobnější informace najdete zde.

Foto: Jan Trtílek, posluchač oboru výtvarná fotografie

trilek portret 2