Aktuality školy

Ebenova Truvérská mše představí nový sbor Múzické školy

středa 10. únor 2016

truverska mse a4 tisk 3Kostel Panny Marie Královny v ostravských Mariánských Horách rozezní 16. února Truvérská mše Petra Ebena.  Zazní v provedení Collegia Cantorum, pěveckého sboru posluchačů Lidové konzervatoře a Múzické školy ze třídy docentky Drahomíry Míčkové.

Koncert připomíná 25. výročí vzniku Múzické školy Ostrava, unikání vzdělávací instituce, která poskytuje dětem, mladým lidem, ale i dospělým stejné podmínky k rozvoji osobnosti, jako je tomu u zdravé populace. Múzická škola trvá na společné výuce handicapovaných se zdravými posluchači, aby tak přirozeným způsobem podpořila myšlenku sociální a umělecké integrace.

„Náš soubor vznikl v Múzické škole,“ vysvětluje Drahomíra Míčková. „Je složen z mých posluchačů a ti jsou všichni amatérší zpěváci. Každý v jiné míře dokázal ovládnout svůj hlas, jedno mají ale společné – nadšení pro hudbu a zpěv.“ Jak Drahomíra Míčková ráda připomíná, právě z amatérských zpěváků se postupně tvoří profesionální. A přestože její současní posluchači mají svoje vlastní profese a velmi náročně hledají čas pro společné zkoušky, jejich vystoupení jsou vždy skvěle přijímána.

Ebenova Truvérská mše je duchovní skladba, vycházející z křesťanské liturgie. Její součástí je známá píseň Chleba a víno neseme. „Mše není nijak dlouhá, proto jsme ji doplnili dalšími pěveckými skladbami tak, aby měl každý z posluchačů možnost sólově zazpívat,“ dodává Drahomíra Míčková. „Každý něco přednese na své úrovni.“

Během koncertu v kostele Panny Marie Královny se postupně představí všech 15 posluchačů docentky Míčkové z Múzické školy, zazní díla barokních autorů, ale také třeba jedna z Biblických písní Antonína Dvořáka. Na závěr večera vystoupí absolventky katedry sólového zpěvu Fakulty umění Ostravské univerzity, které docentka Míčková při studiu vedla - Barbora Habustová, Barbora Baranová a Zuzana Fišerová. Na klavír bude zpěváky z Múzické školy doprovázet Martin Hýl, na flétny zahrají Blanka Hrubá, Yvona Lišková a Lucie Možná, která bude sbor Collegium Cantorum také dirigovat. Koncert v kostele Panny Marie Královny v Ostravě-Mariánských Horách začne v úterý 16. února v 18 hodin.

img 2427 h