Aktuality školy

Estetická školička oslavuje 25 let své existence

čtvrtek 10. březen 2016

symbol 25 let muzicka mensiMúzická škola už 25 let nabízí dětem předškolní výchovu ve třídách dopolední estetické školičky, které jsou určeny dětem od tří let.

Tvůrkyně této mimořádné školky postavily svůj projekt na malém počtu žáků ve třídě (maximálně deset dětí) a doslova rodinné, přátelské atmosféře.

„Nabízíme bohaté vyžití v oblasti výtvarné, pohybové a hudební výchovy, seznamujeme děti se základy hry na flétnu a podporujeme vztah k jejich tělu prostřednictvím jógy,“ vysvětluje Miloslava Soukupová, ředitelka Lidové konzervatoře a Múzické školy. „To vše v souladu se slovy klasika - pověz mi a zapomenu, ukaž mi a já si vzpomenu, nech mne zúčastnit se a já pochopím.“ A jak je již po čtvrtstoletí v Múzické škole zvykem, i v estetické školičce si spolu hrají, učí se a vnímají umění děti zdravé spolu s dětmi s nejrůznějšími handicapy. „Umožňujeme integraci dětí se smyslovými vadami, neurologickými problémy, ADHD a jinými poruchami,“ vypočítává Miloslava Soukupová.

Školička vede děti zejména k respektu k druhým. „Každý je jiný a každý je jedinečný,“ upřesňuje Veronika Weiserová, vedoucí Múzické školy. „Respektujeme individuální odlišnosti dětí a usilujeme o vytvoření radostného a kamarádského klimatu ve skupině, kde má každý své místo. Děti se učí nacházet svoje přednosti, nadání a umělecké předpoklady, které mohou dále rozvíjet.“

Tým zkušených učitelek vede děti k tomu, aby hledaly tvořivá řešení ve volné hře. „Děti mají svobodu, obklopenou láskyplnými hranicemi,“ doplňuje Veronika Weiserová. „V nich se pohybují, hrají si a mohou se také přirozeně a spontánně projevovat.“

Právě estetická školička umožnila například nevidomému Adamu Blažkovi najít a začít rozvíjet výrazný hudební talent, v současné době studuje Adam Blažek Konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze. Adam doslova propadl hře na flétničku, potom začal hrát na klavír a zpívat, klavír poté absolvoval na Lidové konzervatoři.

„Těší nás, že velký počet dětí, které u nás dokončí předškolní docházku, zůstává dál ve škole,“ usmívá se Miloslava Soukupová. „Pokračují ve studiu hudebních či výtvarných oborů, využívají nabídky terapeutických oborů. Je úžasné, že máme dokonce ve škole kolegy, kteří u nás v estetické školičce začínali objevovat svět umění. Tak jako Múzická škola, i estetická školička slaví letos 25. výročí své existence. Snad i to dokládá, že náš základní záměr – vytvořit dobrý základ pro další zdaleka nejen estetický vývoj dětí – je stále správný a aktuální.“

K zápisu na školní rok 2016-2017 mohou přijít zájemci do Múzické školy v Nivnické ulici 4. a 5. dubna 2016 od 8 do 16 hodin.

 skolicka