Aktuality školy

O cenu Leoše Janáčka - letos již podruhé

pátek 18. březen 2016

leos janacekLidová konzervatoř a Múzická škola zve amatérské zpěváky do 2. ročníku regionálního festivalu v amatérském sólovém zpěvu s mezinárodní účastí O CENU LEOŠE JANÁČKA. Letos již druhý ročník této hudebně soutěžní události, odkazující na českého hudebního velikána, se uskuteční v sobotu 7. května 2016 v budově Lidové konzervatoře ve Wattově ulici č. 5 v Ostravě-Přívoze.

„Chceme tímto festivalem umožnit amatérským pěvcům, aby předvedli svoje pěvecké dovednosti a veřejně představili, kam se ve svém pěveckém vývoji dostali,“ vysvětluje Mgr. Miloslava Soukupová, ředitelka Lidové konzervatoře a Múzické školy, která je zároveň autorkou i vyhlašovatelkou tohoto projektu. „Náš festival je založen na interpretaci písňové tvorby a měl by amatérským zpěvákům a jejich pedagogům poskytnout inspiraci k dalšímu rozvoji.“

Miloslava Soukupová v souvislosti s festivalem připomíná jedinečné dílo českého a současně světového hudebního génia -  Leoše Janáčka: „Je nesporně jedním z nejoriginálnějších českých hudebních skladatelů, zároveň ale patří i k největším znalcům lidové hudby slezského a moravského regionu. Zcela jasně to dokládá Janáčkovo unikátní sběratelské dílo. Zejména to je důvod, proč náš festival nese jeho jméno.“

Druhou z autorek festivalu amatérského sólového zpěvu je doc. Mgr. Drahomíra Míčková. Tato oceňovaná hudební pedagožka dlouhodobě a systematicky vnáší Janáčkovu písňovou tvorbu do své práce s mladými talenty a seznamuje s ní další a další generace svých posluchačů, a to i z řad amatérských zpěváků. „Slovo amatér souvisí se slovesem ´amo´ - miluji,“ připomněla v úvodu loňského ročníku při svém uvítacím proslovu. Jak totiž ráda zdůrazňuje – amatéři skutečně milují obor, jemuž se věnují a z jejich vystoupení je to znát. „A jsou to opět amatéři, z nichž se později stávají profesionálové.“

Soutěž inspirovaná géniem Leoše Janáčka

Festival amatérského sólového zpěvu nabízí jedinečnou šíři soutěžních věkových kategorií. Soutěžní přehlídky se totiž mohou v deseti kategoriích zúčastnit zpěváci od 12 let až po seniory, a to včetně handicapovaných zájemců. Soutěž je jednokolová, pro soutěžící se zdravotním postižením či jiným znevýhodněním (kategorie 6. až 10.) je připraveno předkolo.

Soutěžící přednesou dvě skladby - jednu lidovou píseň v úpravě Leoše Janáčka a jednu libovolnou vokální skladbu (lidovou píseň, umělou píseň, jazzovou či populární píseň, šanson, operní, operetní či muzikálovou árii) s vlastním doprovodem. Úroveň interpretace zhodnotí pětičlenná odborná porota.

Soutěž je určena výhradně amatérským zpěvákům, kteří sólový zpěv nestudují ani nestudovali na středních, vyšších či vysokých školách hudebního zaměření. Žáci základních škol, základních uměleckých škol, středních škol, vysokých škol a Lidové konzervatoře se festivalu zúčastnit mohou. Zúčastnit se mohou rovněž soukromé osoby, které se věnují sólovému zpěvu amatérsky.

Všichni soutěžící musí zpívat zpaměti, písně Leoše Janáčka výhradně v originální tónině a v úplném znění. Hudební doprovod k písním si soutěžící zajišťují sami.

Přihláška je v pdf k dispozici zde, je třeba ji vyplnit hůlkovým písmem a nejpozději do 18. dubna 2016 zaslat na adresu: Lidová konzervatoř, Wattova 5, 702 00  Ostrava-Přívoz. V elektronické podobě rovněž na http://www.o-cenu-leose-janacka.cz/prihlaska/

Informace k soutěži mohou zájemci získat na telefonních číslech: 596 136 805, 596 626 891, 603 289 098 (M. Soukupová), 607 296 884 (D. Míčková).

Projekt finančně podpořilo Statutární město Ostrava.