Aktuality školy

Fotografie Michaely Weimann nabízejí humor i emoce

úterý 5. duben 2016

poutak weimannLidé bez domova, do jejichž tváří se vryl náročný osud, se stali hlavním námětem souboru fotografií, který pod názvem Divadlo Kruh naděje, vystavuje nyní Michaela Weimann v Galerii Camera na Lidové konzervatoři.

Na muže a ženy, kteří se ocitli v náročných a často nepředstavitelných životních podmínkách, lze pohlížet různě. Michaela Weimann připomíná nejen je a jejich životní strázně, ale také lidi, kteří těmto lidem pomáhají -  nejen fyzicky, ale také svým pochopením a potřebou otevírat společensky citlivá témata. V roce 2013 v Ostravě vznikl divadelní soubor Kruh naděje, jehož smyslem je právě taková pomoc lidem v obtížných situacích. Jako herci a herečky v něm působí lidé bez domova, převážně z ostravských azylových domů, nocleháren a ubytoven. Dramatická forma pomáhá tvůrcům divadla klást zásadní otázky, podstatné pro životy zúčastněných, umožňuje ale také nacházet cestu k nezbytným odpovědím. Aplikované divadlo umožňuje divadelníkům z Kruhu naděje zpřítomnit konflikty, kterým byli nuceni čelit, vhodnými způsoby ale vtahuje do dění na scéně také diváky.

Michaela Weimann spolupracuje s tvůrci festivalu dokumentárních filmů Jeden svět Ostrava. „Před dvěma lety bylo představní divadla Kruh naděje součástí zahajovacího dne,“ vzpomíná Michaela Weimann. „Tehdy mne to, co dělají, hodně zaujalo a začala jsem s nimi spolupracovat. Jezdím na jejich představení, fotografuju je, snažím se zachytit, co dělají a jak se případně proměňují.“

Černobílé fotografie Michaely Weimann na výstavě v Galerii Camera dokumentují život této netradiční divadelní dílny v letech 2014 – 2015. Michaela Weimann zachycuje jednotlivé herce s citem, ale také s humorem, přesto lze její výstavu označit za inspirativně emotivní, právě takovou, jaké je i divadlo, které protagonisté Kruhu naděje tvoří. „Mám příležitost zažívat s Kruhem naděje, že taková práce má smysl,“ vysvětluje autorka. „Mnozí z těch, kteří na začátku žili na ulici, našli prostřednictvím Kruhu naděje nejen naději, ale i řešení pro svůj život – dostali se k lidem, kteří jim pomohli, poradili jim, jak řešit, s čím si nevěděli rady. A dnes mají vlastní bydlení, mají práci, mají zpátky svoji důstojnost.“

Michaela Weimann je posluchačkou 2. ročníku oboru výtvarná fotografie ostravské Lidové konzervatoře. Výstava v Galerii Camera je veřejnosti přístupna až do konce tohoto školního roku.