Aktuality školy

Múzy mají mnoho tváří – koncert k 25. výročí Múzické školy

pondělí 16. květen 2016

symbol 25 let muzicka mensiMúzická škola oslavuje v letošním roce 25. výročí své existence. Součástí oslav tohoto úctyhodného výročí se stal koncert pod názvem Múzy mají mnoho tváří, který se uskutečnil ve středu 18. května od 18 hodin v prostorách Janáčkovy konzervatoře v Ostravě.

Svůj hold Múzické škole přinesli při této příležitosti nejen její současní žáci, ale i posluchači, kteří se zde vzdělávali před řadou let a právě zde našli svoji cestu do říše hudby a umění. Slavnost zahájily sopranistky Pavlína Flámová (k nám na Múzickou chodila ještě jako Čichoňová) a Veronika Holbová, ve druhé části koncertu zazpíval rovněž Martin Chodúr.

Děti z Dopolední estetické školičky zatačnily a doplnily vystoupení posluchačů hudebních oborů. Každé vystoupení bylo jedinečné, úchvtný byl však závěrečný Sluneční kánon Pavla Helebranda, v němž spolu vystoupili všichni účinkující a tvůrci večera.

S humorem a šarmem sobě vlastním moderovali koncert Zdeněk Pavlíček a Juraj Čiernik, hudební doprovod zajišťovala vedle jednotlivých pedagogů především skupina Teamate, což je hudební těleso, které rovněž už po léta doprovázel houslový kvartet.

Múzická škola patří k jedinečným vzdělávacím institucím nejen v Ostravě, ale také v celé republice. Právě zde se rovné čtvrtstoletí uskutečňuje myšlenka přirozené integrace a socializace handicapovaných a zdravých posluchačů uměleckými a vzdělávacími metodami a postupy.

„Každý má právo na umělecké vyžití a prožitky,“ uvědomila si před pětadvaceti lety Mgr. Miloslava Soukupová, která tento projekt vytvořila a nastartovala. Právě díky jejímu entuziasmu a přesvědčivosti se z původní Dětské múzické školy s 15 vyučovanými obory vyvinula dnešní škola, v níž se mohou zdraví i handicapovaní posluchači vzdělávat a rozvíjet v 38 nejrůznějších uměleckých oborech, přičemž v nabídce školy jsou rovněž obory terapeutické.

„Svou práci děláme srdcem,“ vysvětluje hlavní principy práce školy Miloslava Soukupová. „ Pomáháme, kde je to třeba, respektujeme individuálnost tělesnou, mentální i talentovou a stále jsme otevřeni všemu dobrému a prospěšnému. Ráda bych i touto cestou poděkovala a vyjádřila hlubokou úctu všem, kteří se zasloužili o rozvoj a rozkvět Múzické školy. Do dalších let přeji škole hodně lásky, neutuchajícího nadšení a smělé vyhlídky.“

Fotogalerie Petra Lukáče, zachycující báječnou atmosféru příprav i celého koncertu najdete zde (zkouška první část), zde (zkouška druhá část), zde (koncert první část) a zde (koncert druhá část).