Aktuality školy

Radovane, jsi tu s námi pořád

pondělí 24. říjen 2016

radovan poutakPatřil jsi k naší škole léta - téměř po celý svůj život. Vášnivý hudebník, nadějný zpěvák, inteligentní komentátor věcí zásadních i – zdánlivě – zcela drobných a zanedbatelných.

S obdivuhodnou energií a soustavností jsi pracoval na svých hudebních výkonech, vždy naprosto zodpovědně připraven vystoupit. Přesto skromný, s úsměvem a jakousi vzácnou jemností. A se zcela svébytným humorem, jímž jsi jako neviditelnými cévkami poutal k sobě svoje kamarády.

Těžko se smiřujeme s tvou nepřítomností v tomto našem světě. Světě ruchů a lomozu, kde nebývá vždy čas a prostor na cosi tak osvobozujícího a povznášejícího, jako je hudba či umění obecně. Ty sis tento čas najít dokázal a dokázal jsi jej naplnit vlastním dílem. A dokázal jsi nám všem d á v a t - někdy úsměv, jindy pár vlídných slov anebo gesto. Jemné a povzbuzující, jak jsi to s laskavým humorem uměl jen ty - palec vztyčený vzhůru. Ten palec jako by symbolizoval tvoje Já – křehký a současně nesmírně energický. Právě tahle tvoje gesta a úsměvy tu s námi jsou a budou dál, na ty zapomenout nelze.

Kdo tě potkal, nemohl nevnímat, jak inteligentního partnera v diskusi a skutečnou, originální osobnost v tobě nachází. Přemýšlel jsi o světě kolem sebe, a to i značně kriticky; vágní, nejasná stanoviska, či povrchní pravdy ti nestačily. A tak ses také stal úžasnou inspirací pro nás všechny, kdo jsme měli to potěšení s tebou čas od času sdílet někdy delší, jindy kratší čas - ať už nad šálkem či pohárkem kávy, nebo při hodinách zpěvu a jiných tvůrčích disciplín.

Odešel jsi 16. října 2016, v měsíci, který spíše propršel, než by ohříval. Naše poslední setkání zakončil potlesk. Chvíli váhavé, ale pak zcela jasné a jednoznačné poděkování za chvíle s tebou. Za tvůj zpěv a muzikantskou vášeň, za myšlenky, které jsme s tebou mohli sdílet. Jako třeba tu, kterou jsme si poslechli v roce 2015 na závěr Večera s tvůrčím psaním. Tady je.

 

 

Fotogalerii Petra Lukáče z Radovanova nezapomenutelného absolventského koncertu najdete zde.