Aktuality školy

Kouzelné setkání se začínajícími skladateli

pátek 2. prosinec 2016

Zcela konkrétní spojení hudebního a výtvarného vyjádření mohli zakusit návštěvníci koncertu, který se pod názvem Vítr zvedá písek uskutečnil 13. října 2016 v koncertním sále Lidové konzervatoře. Připravili jej posluchači skladby ze třídy Pavla Helebranda.

Svoji hudební tvorbu (a také svých spolužáků) doprovodila při této příležitosti Darina Krygielová vlastními obrazy, plnými nádherné fantazie. Ostatně jeden z nich ozdobil také program této pozoruhodné akce Lidové konzervatoře (najdete jej zde).

A nebylo to zdaleka jediné mimořádné spojení toho večera: posluchači, kteří svými díly program vytvořili, měli možnost poslechnout si většinu z nich ve zcela profesionálním provedení. Skladby Víta Šošolíka zahrál smyčcový kvartet, složený z pedagogů naší školy a jejich profesionálních kolegů. Jednu z nich, píseň inspirovanou Žalmem č. 63, přednesla posluchačka Lidové konzervatoře ze třídy Andrey Jurčíkové Iva Svobodová.

Eva Vojkovská svoji kompozici pro klavír (Letní nedělní odpoledne v místeckém parku) zahrála sama, další dvě pak zazněly v podání Lenky Živocké (vedoucí Operního studia NDM), ve třetím případě ještě s houslemi Alžběty Kolářové.

Darina Krygielová ke spoluúčasti pozvala přátele z oddělení jazzu a populární hudby – Marcelu Kučovou (saxofon), Milana Vilče (klavír), Mateusze Fajkuse (baskytara) a Jiřího Bučánka (bicí). Své žensky jemné písně zazpívala polsky a publikum je ocenilo nadšeným potleskem, zachycovaly totiž křehký vnitřní svět skladatelky stejně jako její výtvarná díla. Podobně jako skladby Zdeňka Křenovského, evokující oduševnělé sféry moderního jazzu, jak je koncem osmdesátých let přinesla do české muziky skupina Naima. Sám autor se na svých skladbách podílel také jako klavírista a akordeonista.

Velmi zajímavou částí koncertu pak byla tvorba Víta Šošolíka, který představil svoji Svitu pro mezzosoprán, klavír a smyčcové kvarteto. I on naznačil pevné sepětí svého života a prožívání světa, který jej obklopuje, s jeho uměleckou cestou, magické spojení bytí v přírodě a lidské a pozemské existence.

Kouzelné setkání s tvorbou svých posluchačů zprostředkoval a jemným humorem a laskavou bezprostředností spoludotvářel jejich učitel, hudební skladatel a neodbytně tvůrčí duch Pavel Helebrand. Právě jeho vnímavý přístup pomáhal jednotlivým protagonistům překlenout ostych, a snadněji tak zdolat základní bariéru každé tvůrčí duše, která – v některých případech poprvé – představuje své dílo veřejnosti.

Díky za toto krásné setkání – hudby, výtvarného umění, poezie, duchovních sfér našeho bytí, laskavého humoru, přijetí a sounáležitosti!

Fotoreportáž Petra Lukáče najdete zde.

p helebrand 2016 koncert konzervator