Aktuality školy

Kostel Panny Marie Královny: koncert pro Radovana

pondělí 9. leden 2017

koncet pro radovanaV sobotu 14. ledna 2017 jsme se setkali v kostele Panny Marie Královny v Ostravě-Mariánských Horách. Svým zpěvem, hrou, ale i tancem jsme si společně připomněli Radovana Grubera, jeho celoživotní lásku k hudbě, ale také jeho humor a kamarádství.

Šťastná náhoda stála už u organizačního zrodu tohoto vzpomínkového setkání - 14. ledna slaví Radovan svátek. A farnost v Mariánských Horách nám právě v tomto dni umožnila koncert uskutečnit.

„Bylo to téměř zázračné,“ vzpomíná Miloslava Soukupová, ředitelka Lidové konzervatoře a Múzické školy. „Všichni účinkující byli skvělí a podařilo se jim vytvořit úžasnou atmosféru. Svým vystoupením každý z nich poslal pomyslný dárek Radovanovi, ať už v podobě hrané nebo zpívané. Byla jsem na všechny, kdo vystoupili, hrdá.“

Míla Soukupová připomněla jeden kouzelný moment, který dotvořil mimořádnost právě tohoto koncertu: „Sešli se účinkující různého věku a zkušeností. Byla mezi nimi také Martina Tomaníková, která určitou dobu žila mimo republiku, v Kanadě. Radovan jí před lety zpíval na svatbě píseň Leonarda Cohena Hallelujah. Martina ke Cohenově skladbě vytvořila vlastní text v češtině a přednesla ji v jakési až melodramatické podobě, tedy spíše jako báseň. A hned poté vystoupil Jáchym Gavenda a Cohenovu píseň zazpíval angicky s naprosto neuvěřitelným prožitkem. V té chvíli to bylo všechno pohromadě prostě kouzelné.“

Fotoreportáž Petra Lukáče najdete zde.

Program koncertu najdete zde.

 Autorem plakátku je M. F. Rusek

koncert pro radovana