Aktuality školy

Koncert připomněl významné jubileum Lidové konzervatoře

pátek 13. říjen 2017

logo oslav 60 let lidova konzervatorUž 60 let vám pomáháme růst, zní heslo, jímž ostravská Lidová konzervatoř provází významné jubileum, které si v letošním roce připomíná. K tomuto mimořádnému výročí zazněl ve čtvrtek 19. října v kostele sv. Václava v Ostravě slavnostní koncert, jehož protagonistkou byla mimo jiné Martina Kociánová, někdejší absolventka jubilující instituce.

Martinu Kociánovou známe jako skvělou televizní a rozhlasovou moderátorku, známe ji však také jako velmi zajímavou mezzosopranistku. Na Slezské univerzitě v Opavě vystudovala historii a muzeologii a souběžně zpěv ve třídě profesora Josefa Fryščáka právě na ostravské Lidové konzervatoři. Patří tedy k těm, kdo dodnes svým způsobem ztělesňují základní ideu, která právě před 60 lety přivedla k životu Lidovou konzervatoř. Její tvůrci tehdy chtěli amatérským zpěvákům a hudebníkům poskytnout kvalitní prostor, kde by mohli svoje nadání a hudebně orientované vzdělání dále rozvíjet. To je ostatně základem filozofie výuky uměleckých oborů na Lidové konzervatoři dodnes.

Martina Kociánová vzpomíná s vděčností na profesora Fryščáka, který ji – jak říká – spřátelil s jejím hlasem. Oceňuje ale i setkání s Lidovou konzervatoří. „Pokud se dnes věnuji hudbě profesionálně, tak je to i její zásluhou,“ připomíná. „Nemít před léty možnost navštěvovat při studiu Lidovou konzervatoř, možná by mě hudba navždy minula.“

Návštěvníci měli v první části koncertu příležitost poslechnout si Martinu Kociánovou v repertoáru sice soudobém, v němž však rezonovala minulost. Zazněly Písně k loutně Petra Ebena a poté v české premiéře čtyři písně z cyklu Jana Nováka Cantiones latinae. Ve druhé části večera pak rozezněly chrámový prostor árie z oratorií a kantát 17. až 18. století z díla Giovanni Battisty Bononciniho, Antonia Vivaldiho, Alessandra Scarlattiho, Georga Friedricha Händela a Wolfganga Amadea Mozarta.

V programu se rovněž představil čerstvý absolvent Lidové konzervatoře trumpetista Ondřej Hnízda, který v předchozích letech velmi úspěšně reprezentoval Lidovou konzervatoř na oborových soutěžích a v současné době studuje svůj nástroj na Fakultě umění Ostravské univerzity. Spolu se svým vyučujícím Petrem Kabilem zahrál skladby Pavla Josefa Vejvanovského a Johna Stanleyho. Spolu s oběma protagonisty vystoupil Ondřej Gillig (kytara) a Petr Čech (varhany).

Koncert k šedesátinám jedinečné ostravské kulturně-vzdělávací instituce z kostela sv. Václava vysílala v přímém přenosu TV Noe.

Fotoreportáž Petra Lukáče najdete zde.

koncert vyroci 60 let 10 2017