Aktuality školy

Jubileum Lidové konzervatoře připomíná publikace

úterý 7. listopad 2017

obalka 60 let konzervatorK šedesátému výročí vzniku Lidové konzervatoře v Ostravě připravil tým pracovníků naší školy publikaci pod názvem Kouzelná dáma v nejlepších letech. Jedinečnou knížku nám pomohl vytvořit Martin Fabián Rusek, jehož hravý a nekonvenční grafický styl vtiskl našim vzpomínkám, vyznáním a názorům neopakovatelný ráz.

Publikaci jsme představili na slavnostním koncertu 19. října 2017 v kostele svatého Václava, jehož protagonisty byli Martina Kociánová a Ondřej Hnízda, oba absolventi Lidové konzervatoře. Už při této příležitosti poděkovala paní ředitelka Mgr. Miloslava Soukupová našemu zřizovateli, jímž je statutární město Ostrava, za dlouhodobou podporu a zcela konkrétně za finanční příspěvek, který nám umožnil jubilejní publikaci vytvořit a hlavně vytisknout.

Tiskařské práce nám ve skvělé kvalitě zajistila Tiskárna Schenk, s. r. o., takže mohly vyniknout umělecké záměry Martina F. Ruska, který si pohrál s barvami a výtvarným motivy, využil tvorby aktuálních posluchačů výtvarné fotografie i výtvarných ateliérů. Po textové stránce jsme využili vzpomínek našich úžasných spolupracovníků, kteří zažili už období dávno minulá, kdy Lidová konzervatoř teprve tvořila své dějiny, období pozdější, když už měla jméno po celé republice, mimo jiné i díky skvělým muzikantům, kteří zde našli tvůrčí i pedagogické zázemí. Mnozí z nich na naší škole vyučují dodnes - pan profesor Josef Fryščák a paní profesorka Františka Machalíčková, paní profesorky Libuše Klusová a Pavla Kukalová a v neposlední řadě v Múzické škole paní docentka Drahomíra Míčková. Vedoucí pedagogové jednotlivých uměleckých oborů pak přidali svoje myšlenky a zamyšlení, jimiž jsme chtěli dotvořit obraz současné Lidové konzervatoře jako moderní a živé umělecky vzdělávací a tvůrčí instituce.

Kniha je nyní k dispozici v sekretariátu Lidové konzervatoře ve Wattově ulici č. 5.

Ještě jednou děkujeme všem, kdo se na vzniku letošní jubilejní publikace podíleli - svým umem, vzpomínkami i finančním přispěním!

 publikace v ruce