Aktuality školy

Koncert jako pocta paní profesorce Machalíčkové

úterý 12. prosinec 2017

inka poutakV koncertním sále Městského domu kultury Petra Bezruče se ve čtvrtek 7. prosince 2017 uskutečnila malá akordeonová slavnost, jejímž mimořádným hostem byla paní profesorka Františka Machalíčková.

V programu večera zazněly skladby v interpretaci akordeonového ochestru Andante, který působí při ZUŠ Václava Kálika v Opavě, a také Jiřího Juřeny, který pod vedením paní profesorky studuje hru na akordeon na Lidové konzervatoři.

Paní profesorka Machalíčková vyučuje hru na akrodeon na Lidové konzervatoři od začátku šedesátých let minulého století a patří k základům tuzemské moderní výuky hry na akordeon. Jiří Juřena je jejím současným nadšeným posluchačem na Lidové konzervatoři, dirigentka akordeonového orchestru Andante a organizátorka koncertu Hana Nosková patří k bývalým studentům paní profesorky Machalíčkové z ostravské konzervatoře. Jak nám potvrdila, koncert uspořádala na počest své někdejší profesorky k jejím narozeninám a trochu také jako předvánoční dárek.

"Vděčím právě jí nejenom za hudební vzdělání, ale i za nesmírně lidský a citlivý přístup k nám, jimž nastartovala další hudební kariéru," říká. "Nesmírně si paní profesorky vážím - a nejenom já - a děkuji, že mohu učit a předávat dále vše to, co jsem získala právě od ní."

Program koncertu předvedl celou šíři možností, jaké soudobý akordeon, ať už jako nástroj nebo jako zdroj skladatelské inspirace, poskytuje. Zazněly skladby z období hudebního baroka či klasicismu, ale i díla zcela současná. Jiří Juřena zahrál Bachovu Toccatu d moll, Händelovo Largo z opery Xerxes a především pak tvorbu Astora Piazolly - Libertango, Francanapu, Adios Nonino a Ave Maria.

Připomeňme, že se paní profesorka Františka Machalíčková podílela na vypracování osnov pro výuku hry na akordeon pro hudební školy a konzervatoře a na jejich prosazení v praxi v rámci nové koncepce hudebního školství. Je spoluautorkou dodes používané učebnice Základní škola hry na akordeon (Machalíčková – Havlíček – Ondruš), vydané poprvé v roce 1959 Supraphonem. Vždy usilovala o prosazení akordeonu jako plnohodnotného sólového nástroje. Se svými studenty a nejbližšími spolutvůrci koncepce tzv. nového akordeonu bohatě koncertovala, nahrávala pro rozhlas a televizi a zúčastňovala se celostátních a mezinárodních soutěží.

Ilustrační foto: archiv Lidové konzervatoře a http://www.zusvkopava.cz

 img 1657 h