Aktuality školy

Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018

úterý 23. leden 2018

Zastupitelstvo statutárního města Ostravy na svém zasedání konaném dne 13. prosince 2017 svým usnesením č. 1998/ZM1418/31 schválilo rozpočet statutárního města Ostravy pro rok 2018. Pro Lidovou konzervatoř a Múzickou školu, příspěvkovou organizaci, byly v rámci tohoto rozpočtu schváleny finanční prostředky v celkové výši 19 525 tis. Kč.

Tato částka bude organizaci poskytována v následujícím členění:

  • neinvestiční příspěvek na provoz 18 886 tis. Kč
  • příspěvek na odpisy 639 tis. Kč.

Rada města na svém jednání konaném dne 28. listopadu 2017 svým usnesením č. 7891/RM1418/110 schválila odpisový plán pro rok 2018 (včetně výjimek z doby odepisování) pro vaši příspěvkovou organizaci, a to v následující struktuře:
  • odpisy z movitého majetku (včetně 013 – software) 181 tis. Kč
  • odpisy z nemovitého majetku 458 tis. Kč
  • odpisy celkem 639 tis. Kč.

 Podrobné informace o rozpočtu příspěvkové organizace a střednědobý výhled na léta 2019 a 2020 najdete zde.