Aktuality školy

Nivnická hvězda 2018

pondělí 5. únor 2018

nivnicka zvezdaŠesté bienále celoškolní umělecké přehlídky pod názvem Nivnická hvězda 2018 se letos uskuteční ve středu 25. a v pátek 27. dubna od 16 hodin v koncertním sále Múzické školy.

„Smyslem přehlídky není soutěž, ale vytvoření prostoru pro vzájemnou inspiraci a veřejnou prezentaci uměleckých schopností a dovedností našich žáků,“ vysvětluje paní ředitelka Miloslava Soukupová, která je zároveň autorkou a tvůrkyní Múzické školy. „Chceme se společně radovat z jejich výkonů, fandit jednotlivým účastníkům a vzájemně se podporovat.“

Letošní přehlídky se mohou zúčastnit všichni zájemci bez ohledu na věk, zdravotní kondici a zvolený obor. Limitující je pouze jedno vystoupení na osobu a čas jednotlivých vystoupení, který nesmí překročit rozsah čtyř minut. Přihlášky jsou k dispozici v recepci školy, které je třeba odevzdat do 1. dubna 2018.

Autorem plakátku je již tradičně Martin Fabián Rusek.