Aktuality školy

Zveme na 5. ročník festivalu k poctě Leoše Janáčka

úterý 19. únor 2019

Lidová konzervatoř a Múzická škola, p. o., vyhlásila 5. ročník regionálního festivalu v amatérském sólovém zpěvu k poctě českého hudebního génia O CENU LEOŠE JANÁČKA.

Tento festival, oslavující lidovou píseň a světově uznávaného hudebního génia, si již mezi amatérskými zpěváky získal své jméno. Jeho organizátorům se podařilo se skvělým ohlasem uspořádat čtyři ročníky, letos se tedy setkáme již popáté.

logo o cenu leose janacka 2019

Ostrava nepochybně má – a vždy měla – obrovský tvůrčí a umělecký potenciál, který vycházel z přirozené hudebnosti obyvatel regionu. Potřeba vyjadřovat se hudebně, ať už zpěvem či prostřednictvím nějakého nástroje, nezaniká, právě naopak. Proto jsme náš festival založili a v této tradici chceme pokračovat. Právě touto cestou chceme umožnit amatérským zpěvákům, aby zdravě a kultivovaně mohli změřit své síly a schopnosti a poslechli si jiné zpěváky.

Jednotícím tématem našeho festivalu je již tradičně lidová píseň a tvorba světově uznávaného hudebního skladatele a folkloristy Leoše Janáčka. Byl to právě on, kdo vynikajícím způsobem ve svých písňových cyklech lidovou píseň uchoval, oslavil a svým klavírním doprovodem geniálně rozvinul. Právě zkušenost s Janáčkovou písňovou tvorbou může být pro mnohé účastníky sice náročná, ale také inspirující. Rádi bychom jim během festivalu umožnili kontakt s profesionálními pěvci. Cenná pro mnohé účastníky může být i možnost vyměnit si zkušenosti z výuky zpěvu, srovnání pěveckých technik či dalších zkušeností.

5. ročník uskutečníme v pátek 17. května 2019 v budově Lidové konzervatoře ve Wattově ul. č. 5, Ostrava-Přívoz.

 

Základní cíle projektu

 • důstojné připomenutí českého hudebního skladatele a folkloristy Leoše Janáčka a hold jeho hudebnímu a sběratelskému odkazu
 • posilování vědomí příslušnosti k regionu, národu, státu prostřednictvím bohatého odkazu lidové tvořivosti a folklorních tradic
 • podpora amatérského sólového zpěvu a rozvíjení pěveckých dovedností ve všech věkových kategoriích (mládež, dospělí a senioři)
 • podpora amatérského sólového zpěvu mládeže, dospělých a seniorů se zdravotním postižením, či jinak sociálně znevýhodněných
 • širší kulturní a umělecká konfrontace a integrace
 • propagace města Ostravy v oblasti kultury a umění

Popis projektu

Pátý ročník regionálního festivalu v amatérském sólovém zpěvu s mezinárodní účastí O cenu Leoše Janáčka 2019 je unikátní mimořádnou šíří soutěžních věkových kategorií, zapojuje handicapované občany a seniory. Navíc nabízí – díky účasti renomovaných pěvců a pedagogů v odborné porotě - možnost objektivního srovnání pěveckých výkonů. Soutěžící mají možnost získat také nové pěvecké zkušenosti a nové kontakty.

Festival je soutěžní a jednokolový. Účastníci soutěží v deseti kategoriích, v případě kategorií 6. až 10., které jsou určeny soutěžícím se zdravotním postižením či jinak znevýhodněným, bude podle potřeby připraveno předkolo, ve kterém porota provede užší předvýběr. Pětičlenná odborná porota zhodnotí interpretaci jedné písně v úpravě Leoše Janáčka a jedné volitelné vokální skladby (lidová píseň, umělá píseň, šanson, jazzová
a populární píseň, operní, operetní a muzikálová árie) s vlastním doprovodem.

 

Termín a místo konání

Festival se uskuteční již tradičně v budově ředitelství Lidové konzervatoře, Wattova 5, Ostrava-Přívoz dne 17. května 2019 v celodenním režimu podle časového harmonogramu, který bude zpracován na základě přijatých přihlášek. Předkolo pro 6. až 10. kategorii se bude konat v pátek 10. května 2019 tamtéž.

 

Soutěžní kategorie

Všechny kategorie jsou určeny výhradně amatérským zpěvákům, kteří sólový zpěv nestudují, ani nestudovali na středních, vyšších a vysokých školách hudebního zaměření. Žáci základních škol, základních uměleckých škol, středních škol, vysokých škol a Lidové konzervatoře se festivalu zúčastnit mohou. Zúčastnit se mohou rovněž soukromé osoby, které se věnují sólovému zpěvu amatérsky.

 1. kategorie – soutěžící od 12 do 14 let
 2. kategorie – soutěžící od 15 do 17 let
 3. kategorie – soutěžící od 18 do 28 let
 4. kategorie – soutěžící od 29 let do 49 let
 5. kategorie -  soutěžící od 50 let (horní věková hranice není stanovena)
 6. kategorie – soutěžící se zdravotním postižením od 12 do 14 let
 7. kategorie – soutěžící se zdravotním postižením od 15 do 17 let
 8. kategorie – soutěžící se zdravotním postižením od 18 do 28 let
 9. kategorie – soutěžící se zdravotním postižením od 29 let do 49 let
 10. kategorie – soutěžící se zdravotním postižením od 50 let (horní věková hranice není stanovena)

 

Soutěžní repertoár

Kategorie 1. – 10.

Soutěžící všech kategorií zazpívají dvě skladby:

 • Jednu povinnou lidovou píseň v úpravě Leoše Janáčka (výběr ze sbírek Moravská lidová poesie v písních, Ukvalská lidová poesie, Slezské písně)
 • Jednu volitelnou vokální skladbu (lidová píseň, umělá píseň, operní árie, operetní a muzikálová árie, šanson, jazzová a populární píseň) s vlastním doprovodem.

 

Soutěžní podmínky

 1. Zpívání zpaměti je podmínkou v kategoriích 1. – 5. V kategoriích 6. – 10. pro handicapované občany tato povinnost není vyžadována.
 2. Pro kategorie 1. – 5. je interpretace písní Leoše Janáčka možná jen v originální tónině. V kategoriích 6. - 10. pro handicapované tato podmínka není vyžadována.
 3. Hudební doprovod k písním si zajišťuje soutěžící sám, pouze v ojedinělých případech korepetitora zajistí pořadatel.
 4. Všichni přihlášení účastníci jsou povinni zúčastnit se dopolední i odpolední části podle rozpisu kategorií.

 

 Hodnocení

Soutěžící budou ve všech kategoriích hodnoceni ve zlatém, stříbrném a bronzovém pásmu a je výhradně v pravomoci poroty, kolik věcných cen bude uděleno. Porota bude složena z odborníků.

 

Odborná porota

 • MgA. Kamila Mazalová - sólistka pražských soborů Collegium 1704, Tiburtina ensemble, Capella Mariana, Ensemble Phoenix Munich (Mnichov) a Musica Aeterna (Bratislava)
 • Mgr. et Mgr.Art Blanka Hrubá - pedagožka a vedoucí pěveckého sboru Valentin a pěveckého souboru Musica Priboriensis
 • Mgr. Daniel Skála, PhD. - hudební skladatel, cimbalista, pedagog, sbormistr
 • Mgr. Klemens Słowioczek - komorní pěvec, pedagog, emeritní sólista Komische Oper Berlin
 • Libor Olma - operní, operetní a muzikálový pěvec

Realizační tým

 • Doc. Drahomíra Míčková - umělecká ředitelka a autorka festivalu
 • Mgr. Miloslava Soukupová - ředitelka Lidové konzervatoře a Múzické školy, p. o., vyhlašovatelka a autorka projektu festivalu
 • Mgr. Dana Havlenová - webeditorka, statutární zástupkyně ředitelky Lidové konzervatoře a Múzické školy, p. o.
 • Ing. Kateřina Theuerová - asistentka soutěže
 • Ing. Ivana Litnerová - produkční soutěže
 • Bc. Veronika Weiserová - asistentka soutěže
 • Alena Vyskočilová - asistentka soutěže
 • Denisa Machotková - asistentka soutěže
 • Mgr. Zdeněk Pěček - korepetitor

Přihlášení

Zájemci o účast v soutěži se mohou přihlásit prostřednictvím přihlášky v sekretariátu Lidové konzervatoře (k dispozici ve formátu pdf je rovněž zde), nebo elektronicky na stránkách festivalu na  https://www.o-cenu-leose-janacka.cz/prihlaska/. Přihlášky musí být odeslány nejpozději do 6. května 2019. Účastníci obratem obdrží upřesňující informace a další pokyny.

Žádáme pedagogy a účinkující, aby vzali v přihlášce zapsaný soutěžní repertoár jako závazný a již jej neměnili.


Další informace budou k dispozici na webových stránkách festivalu na https://www.o-cenu-leose-janacka.cz/