Aktuality školy

Odešel náš dlouholetý kolega, vynikající hudebník - pan Aleš Rybka

pátek 29. březen 2019

poutak smutecniNa nekonečnou hudební hostinu se vydal ve věku 79 let náš dlouholetý kolega, varhanní interpret a skvělý improvizátor Mgr. Aleš Rybka, jedna z největších legend ostravské Lidové konzervatoře, pedagog, který vychoval několik generací varhaníků a umocnil v nich trvalý vztah k tomuto královskému nástroji.

Na Lidovou konzervatoř přišel jako mladý kantor krátce po studiu na brněnské Janáčkově akademii múzických umění v roce 1969 a výuce varhan zde zasvětil celý svůj profesní život. Už v počátcích svého pedagogického působení zde formoval a posléze zcela zásadně ovlivnil i moje hudební a oborové směřování. Ve výuce varhanního oboru mě pan profesor inspiroval zejména tvůrčím rozvíjením improvizačních daností; vždyť právě v této tvůrčí disciplíně byl v rámci koncertních i pedagogických aktivit nejúspěšnější.

Po ukončení konzervatorního a muzikologického studia v konci sedmdesátých let jsem se stal v roli pedagoga varhanního a hudebně-teoretického oddělení Lidové konzervatoře kolegou Aleše Rybky. Stal se pro mne nejen kolegou profesním, ale též blízkým člověkem, se kterým jsem řešil nejen témata hudební či přímo organologická, ale rozmlouvali jsme téměř o všem; s Alešem mne pojila řada úsměvných historek. I při nejrůznějších problémech byl neuvěřitelně pozitivní a laskavý člověk s osobitým smyslem pro humor.

V týmové spolupráci s Alešem a za výrazné podpory tehdejší vedoucí Lidové konzervatoře Inge Vysloužilové jsme v roce 1978 iniciovali a realizovali projekt celostátního, posléze i mezinárodního významu Soutěž mladých varhaníků – Mezinárodní varhanní soutěž Petra Ebena.

Jeho entuziasmus pro varhany byl natolik intenzivní, že jej přivedl ke stavbě nástroje v obývacím pokoji vlastního bytu, který byl téměř půlstoletí detašovanou učebnou Lidové konzervatoře. Jeho jméno je též spjato s celou řadou stavebních projektů nových varhan i varhanních rekonstrukcí.

Alešův tvůrčí odkaz pedagogický, interpretační i organologický však jeho odchodem nekončí, má svou generační návaznost. Rozvíjejí jej i nadále v naší kulturně vzdělávací instituci jeho synové; Pavel na varhanním oddělení Lidové konzervatoře, Vladislav v Múzické škole.  

                                                                                                                                                       PhDr. Jiří Čech, Ph.D.

parte p. rybka