Aktuality školy

Odešla naše vynikající dlouholetá kolegyně, paní Inge Vysloužilová

středa 29. leden 2020

smutecni kytice ruze chryzantemyS hlubokým zármutkem Vám oznamujeme, že nás navždy opustila naše milovaná a vážená kolegyně paní Ingeborg Vysloužilová. Její profesní život dokládá, že byla nejenom skvělá klavíristka a výborná pedagožka, ale též respektovaná a úspěšná manažerka.

S úctou a poděkováním vzdáváme čest její památce.

Mgr. Miloslava Soukupová, ředitelka LK a MŠO

Vzpomínka Mgr. Josefa Fryščáka

Před několika dny nás opustila naše milá kolegyně a kamarádka, někdejší ředitelka Lidové konzervatoře v Ostravě Inge Vysloužilová.

Patřila k prvním absolventům v roce 1953 založené Vyšší hudebně-pedagogické školy, nynější Janáčkovy konzervatoře, kde ve třídě profesorky Františky Rekové vystudovala hru na klavír.

Převážnou část profesního života strávila na tehdy čerstvě založené Lidové konzervatoři; zprvu jako učitelka klavíru a později též jako její ředitelka. Byla nejen výbornou muzikantkou, která připravila k dalšímu odbornému studiu řadu klavíristů, ale měla i vzácný talent organizační a jasnou představu o tom, jakým směrem rozvíjet výukové programy a další obory školy. Podařilo se jí například i ve složité situaci normalizačního období prosadit v Opavě celostátní Soutěž mladých varhaníků, dnes Mezinárodní varhanní soutěž
Petra Ebena a participovat na její realizaci.

Lidová konzervatoř se za jejího vedení rozšířila o řadu oborů, ve kterých poskytuje zájemcům - amatérům dobré základy pro provozování zvolené umělecké disciplíny. Nezřídka je vybavila a rozvinula jejich talent tak dobře, že se prosadili i jako profesionálové.

Inge Vysloužilová byla člověk laskavý, moudrý a vstřícný a každé setkání s ní působilo jako milé pohlazení.

Po odchodu do důchodu žila Inge Vysloužilová se svým vnukem Dominikem, který o ni obětavě pečoval. S postupem její choroby zajistil její umístění do sociálního zařízení, kde v nedávných dnech zemřela.

Působení Inge Vysloužilové zanechalo v ostravské hudební oblasti hluboké stopy, zvláště mezi všemi, kdo se věnují hudbě a všem dalším uměleckým disciplínám jako svému koníčku. Jsou jich za ta dlouhá léta tisíce a za ně, za všechny;

milá Inge, děkujeme Ti!

ad inge