Aktuality školy

Vyhlašujeme 6. ročník festivalu O CENU LEOŠE JANÁČKA

středa 29. leden 2020

poutak janacek miniLidová konzervatoř a Múzická škola, příspěvková organizace, vyhlašuje 6. ročník regionálního festivalu v amatérském sólovém zpěvu k poctě českého hudebního génia O CENU LEOŠE JANÁČKA. Letošní festival se uskuteční v pátek 24. dubna 2020 v budově Lidové konzervatoře ve Wattově ul. č. 5 v Ostravě-Přívoze.

Tento festival, oslavující lidovou píseň a světově uznávaného hudebního génia, si již mezi amatérskými zpěváky získal své jméno. Jeho organizátorům se podařilo se skvělým ohlasem uspořádat pět ročníků. Nyní nabízíme informace o 6. ročníku regionálního festivalu v amatérském sólovém zpěvu O CENU LEOŠE JANÁČKA 2020.

Jednotícím tématem našeho festivalu je již tradičně lidová píseň a tvorba vynikajícího a světově uznávaného hudebního skladatele a folkloristy Leoše Janáčka. Byl to právě on, kdo neopakovatelným způsobem ve svých písňových cyklech lidovou píseň uchoval, oslavil a svým klavírním doprovodem geniálně rozvinul. Setkání s Janáčkovou písňovou tvorbou může být pro mnohé účastníky sice náročné, ale také inspirující. Rádi bychom jim během festivalu umožnili kontakt s profesionálními pěvci. Cenná pro mnohé účastníky může být
i možnost vyměnit si zkušenosti z výuky zpěvu, srovnání pěveckých technik či dalších zkušeností.

 

Základní cíle projektu

 • důstojné připomenutí českého hudebního skladatele a folkloristy Leoše Janáčka a hold jeho hudebnímu a sběratelskému odkazu
 • posilování vědomí příslušnosti k regionu, národu a státu prostřednictvím bohatého odkazu lidové tvořivosti a folklorních tradic
 • podpora amatérského sólového zpěvu a rozvíjení pěveckých dovedností ve všech věkových kategoriích (mládež, dospělí a senioři)
 • podpora amatérského sólového zpěvu mládeže, dospělých a seniorů se zdravotním postižením, či jinak sociálně znevýhodněných
 • širší kulturní a umělecká konfrontace a integrace
 • propagace města Ostravy v oblasti kultury a umění

 

Popis projektu

Také letošní šestý ročník festivalu O cenu Leoše Janáčka 2020 je unikátní mimořádnou šíří soutěžních věkových kategorií, zapojením handicapovaných občanů a seniorů. Navíc nabízí – díky účasti renomovaných pěvců a pedagogů v odborné porotě – možnost objektivního srovnání pěveckých výkonů. Soutěžící mají možnost získat také nové pěvecké zkušenosti a kontakty.

Festival je soutěžní a jednokolový. Účastníci soutěží v deseti kategoriích, v případě kategorií 6. až 10., které jsou určeny soutěžícím se zdravotním postižením či jinak znevýhodněným, bude podle potřeby připraveno předkolo, ve kterém porota provede užší předvýběr. Pětičlenná odborná porota zhodnotí interpretaci jedné písně v úpravě Leoše Janáčka a jedné volitelné vokální skladby (lidová píseň, umělá píseň, šanson, jazzová a populární píseň, operní, operetní a muzikálová árie) s vlastním doprovodem.

 

Termín a místo konání

Festival se uskuteční již tradičně v budově ředitelství Lidové konzervatoře, Wattova 5, Ostrava-Přívoz dne 24. dubna 2020 v celodenním režimu podle časového harmonogramu, který bude zpracován na základě přijatých přihlášek.

 

Soutěžní kategorie

Všechny kategorie jsou určeny výhradně amatérským zpěvákům, kteří sólový zpěv nestudují, ani nestudovali na středních, vyšších a vysokých školách hudebního zaměření. Žáci základních škol, základních uměleckých škol, středních škol, vysokých škol a Lidové konzervatoře se festivalu zúčastnit mohou. Zúčastnit se mohou rovněž soukromé osoby, které se věnují sólovému zpěvu amatérsky.

 1. kategorie – soutěžící od 12 do 14 let
 2. kategorie – soutěžící od 15 do 17 let
 3. kategorie – soutěžící od 18 do 28 let
 4. kategorie – soutěžící od 29 let do 49 let
 5. kategorie -  soutěžící od 50 let (horní věková hranice není stanovena)
 6. kategorie – soutěžící se zdravotním postižením od 12 do 14 let
 7. kategorie – soutěžící se zdravotním postižením od 15 do 17 let
 8. kategorie – soutěžící se zdravotním postižením od 18 do 28 let
 9. kategorie – soutěžící se zdravotním postižením od 29 let do 49 let
 10. kategorie – soutěžící se zdravotním postižením od 50 let (horní věková hranice není stanovena)

 

Soutěžní repertoár

Soutěžící všech kategorií zazpívají dvě skladby:

 • Jednu povinnou lidovou píseň v úpravě Leoše Janáčka (výběr ze sbírek Moravská lidová poesie v písních, Ukvalská lidová poesie, Slezské písně)
 • Jednu volitelnou vokální skladbu (lidová píseň, umělá píseň, operní árie, operetní a muzikálová árie, šanson, jazzová a populární píseň) s vlastním doprovodem.

 

Soutěžní podmínky

 • Zpívání zpaměti je podmínkou v kategoriích 1. – 5. V kategoriích 6. – 10. pro handicapované účastníky tato povinnost není vyžadována.
 • Pro kategorie 1. – 5. je interpretace písní Leoše Janáčka možná jen v originální tónině. V kategoriích 6. - 10. pro handicapované tato podmínka není vyžadována.
 • Hudební doprovod k písním si zajišťuje soutěžící sám, pouze v ojedinělých případech korepetitora zajistí pořadatel.
 • Všichni přihlášení účastníci jsou povinni zúčastnit se dopolední i odpolední části podle rozpisu kategorií.

 

Hodnocení

Soutěžící budou ve všech kategoriích hodnoceni ve zlatém, stříbrném a bronzovém pásmu a je výhradně v pravomoci poroty, kolik věcných cen bude uděleno. Porota bude složena z odborníků.

 

Odborná porota

MgA. Daniela Štěpánová-Šimůnková - vedoucí pěveckého oddělení Konzervatoře Jana Deyla Praha
Ludmila Vašková - uznávaná zpěvačka lidových písní, spolupracovnice souborů Technik, Javořina, Soláň, Ensemble Flair
MgA. Ivo Hrachovec - sólista opery Národního divadla Praha v oboru lyrický bas a vyhledávaný interpret oratorních a koncertních děl
Mgr. Jiří Klapka - hudební historik a externí spolupracovník Karlovy univerzity, Masarykovy univerzity a Západočeské univerzity
Mgr. Daniel Skála, PhD. - uznávaný cimbalista a spolupracovník různých hudebních souborů, hudební skladatel a pedagog

 

Realizační tým

Doc. Mgr. Drahomíra Míčková - umělecká ředitelka festivalu, moderátorka
Mgr. Miloslava Soukupová - ředitelka Lidové konzervatoře a Múzické školy, p. o., vyhlašovatelka projektu festivalu, organizátorka
Mgr. Dana Havlenová - zástupkyně ředitelky Lidové konzervatoře a Múzické školy, p. o., webeditorka festivalových stránek
Ing. Kateřina Theuerová - tajemnice festivalu
Ing. Ivana Litnerová - produkční festivalu
Denisa Machotková, Alena Vyskočilová - asistentky festivalu
Mgr. Zdeněk Pěček - korepetitor festivalu

 

Přihlášení

Zájemci o účast v soutěži se mohou přihlásit prostřednictvím přihlášky v sekretariátu Lidové konzervatoře, nebo elektronicky zde, anebo na stránkách festivalu na  https://www.o-cenu-leose-janacka.cz/prihlaska/. Přihlášky musí být odeslány nejpozději do 6. dubna 2020. Účastníci obratem obdrží upřesňující informace a další pokyny.

Žádáme pedagogy a účinkující, aby vzali v přihlášce zapsaný soutěžní repertoár jako závazný a již jej neměnili.

 

                                                                               Mgr. Miloslava Soukupová, ředitelka Lidové konzervatoře a Múzické školy, p. o.