Aktuality školy

Múzická škola uvítala nový rok 2020 koncertem Ve dvou se to lépe hraje

pátek 31. leden 2020

poutak ve dvou se to 2Múzická škola uvedla v pátek 24. ledna 2020 novoroční koncert s názvem VE DVOU SE TO LÉPE HRAJE.

Ústřední myšlenku nejlépe vystihoval text, kterým moderátoři koncert zahájili:

Jeden člověk, jenž hledal radu, přišel k mistru Eckehardovi, mnichu ze St. Gallen a duchovnímu básníku s dotazem, který člověk je nejdůležitější, která hodina je nejdůležitější a který skutek v životě je nejdůležitější. Mistr Eckehard na to odpověděl:

Nejdůležitější člověk je ten, který stojí nyní před tebou,
nejdůležitější hodina je nynější hodina
a nejdůležitější skutek je skutek lásky, který můžeš nyní vykonat.
Zítra by již mohlo být pozdě.

Novoroční koncert duet, trií a dalších ansámblových uskupení byl poselstvím přátelství, lásky a dobra v praxi. Zazněla vážná hudba, popové novinky, filmové melodie i písničky z pohádek. Ale hlavně! Byli přítomni nejdůležitější lidé, přišla nejdůležitější hodina a tím nejdůležitějším skutkem lásky bylo společné a laskavé muzicírování, hraní a zpívání.

 

 V textu byl použit úryvek z knihy belgického spisovatele a kněze Phila Bosmanse Štěstí je v tobě.

Fotoreportáž Petra Lukáče najdete zde