Aktuality školy

Vyhlašujeme 7. ročník přehlídky Nivnická hvězda 2020

pátek 14. únor 2020

logo lko kuleLidová konzervatoř a Múzická škola, příspěvková organizace, vyhlašuje 7. ročník školní umělecké přehlídky Nivnická hvězda 2020. Přehlídka se uskuteční ve dnech 27. a 30. dubna od 17 hodin v koncertním sále Múzické školy.

Smyslem přehlídky není soutěž, ale vytvoření prostoru pro vzájemnou inspiraci a veřejnou prezentaci vašich uměleckých dovedností. Chceme se společně radovat z vašich výkonů, vzájemně se podporovat a fandit.Zúčastnit se mohou všichni zájemci bez ohledu na věk, zdravotní kondici a zvolený obor. Limitující je pouze čas jednotlivých vystoupení, a to maximálně do 4 minut. Přihlášky k účasti jsou k dispozici v recepci školy. Vyplněné odevzdejte nejpozději do 1. dubna tamtéž. Na přihlášky po termínu nebude brán zřetel.

Těšíme se na vás. Vaše Múzická škola Ostrava

Přihlášku najdou zájemci zde.