Aktuality školy

OZNÁMENÍ

pondělí 4. květen 2020

logo lko kuleMilí žáci/posluchači, rodiče a pedagogové,

oznamujeme vám, že od 11. května 2020 obnovujeme v Lidové konzervatoři a Múzické škole, p. o., individuální uměleckou, terapeutickou a kolektivní výuku. Účast na výuce v omezeném režimu je dobrovolná.

Obecně bude platit, že u vstupu do budovy musí žák/posluchač (v případě nezletilých zákonný zástupce) vyplnit formulář, který bude obsahovat čestné prohlášení o tom, že:

  • je bez akutních respiračních potíží a příznaků (teplota, kašel, dušnost);
  • nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření;
  • neměl virové infekční onemocnění v období předchozích dvou týdnů.

Žák/student při vstupu do budovy dále provede dezinfekci rukou a jeho povinností je mít vlastní ochranu nosu a úst, tzn. roušku, šálu, šátek či respirátor, které používá. Jeho pohyb v budově školy je vymezen na dobu nezbytně nutnou (vyučovací hodina), a to pouze v prostorách, kde se koná vlastní výuka.

Otevření Lidové konzervatoře a Múzické školy, p. o., je podřízeno nařízení vlády České republiky a zřizovatele statutárního města Ostravy.


Za vedení Lidové konzervatoře a Múzické školy, p. o., srdečně zdraví

Mgr. Miloslava Soukupová, v. r.,
ředitelka LK a MŠO