Aktuality školy

Všichni se stále musíme chránit před nákazou

středa 6. květen 2020

poutak rouskaMoc nás těší, že můžeme zase zahájit výuku. Ale koranvirus nezmizel, je tu stále s námi a my musíme brát ohled na zdraví našich žáků, žáčků, ale i posluchačů všech věkových kategorií. A zejména těch v seniorském věku.

Proto váš všechny prosíme, až přijdete po vynucené přestávce do obou našich škol, respektujte stále platná hygienická opatření a nutná omezení. Hned v recepcích musíte odevzdat vyplněný a podepsaný formulář, kterým nám potvrdíte, že nejste nemocní a nemáte příznaky infekčního onemocnění COVID-19, tedy že nemáte rýmu, ani kašel a nemáte problémy s dýcháním, nemáte nařízenou karanténu a dva týdny před tím, než k nám přijdete, jste neměli virové infekční onemocnění.

Za nezletilé žáky tento formulář podepíšou jejich zákonní zástupci. Bylo by vhodné, aby si rodiče našich malých žáků a nezletilých posluchačů výše umístěný formulář vytiskli a vyplnili. Děti si jej pak budou moci přinést již vyplněný a odevzdat je v recepci své školy. Předem vyplněný formulář pomůže i našim dospělým posluchačům, aby nemuseli stát a čekat na případné vyřízení.

Každý posluchač či žák musí být vybaven rouškou, šálou, šátkem či respirátorem a hned u vstupu do škol si musí vydezinfikovat ruce. Pohyb po budovách škol zůstane pořád omezen, po ukončení výuky musí posluchači odejít. Podrobnější informace jsou k dispozici na stránkách ministerstva školství například zde.

Na jakékoli další dotazy vám rády odpoví pracovnice našich recepcí.