Aktuality školy

Přijímací zkoušky klávesového oddělení v náhradním termínu

úterý 8. září 2020

klavír 1Lidová konzervatoř zve všechny zájemce k náhradnímu termínu přijímacích zkoušek klávesového oddělení hudebního oboru Lidové konzervatoře. Zkoušky se uskuteční ve čtvrtek 8. října 2020 od 17.00 do 19.00 hodin v koncertním sále Lidové konzervatoře, ve Wattově ulici č. 5, v Ostravě-Přívoze.

Kritéria talentové zkoušky - míra talentu pro zvolený nástrojový obor:

1) Sluchové předpoklady, rytmické cítění:                                                                                             

• rozpoznání směru melodie a počtu hraných tónů                                                   

• určení vyššího a nižšího tónu, intonace intervalů základních (stoupajících i klesajících)                                                                                                                       

• schopnost reprodukovat po zkoušejícím krátké rytmické modely (vyťukáním nebo vytleskáním)                                                                                                                      

• schopnost reprodukovat krátké melodie spojené s rytmem

2) Hodnocení stupně hudebního nadání:

hudební představivost, hudebně tvořivé schopnosti, manuální dispozice pro zvolený nástrojový obor.                                

3 a)      Klavír:                                                                                                                      

Libovolná durová nebo mollová stupnice, jedna etuda (doporučený autor Carl. Czerny op. 299 nebo op. 849), jedna přednesová skladba, odpovídající technické úrovni uchazeče.

3 b)      Varhany:                                                                                                                 

Libovolná durová nebo mollová stupnice, jedna etuda (doporučený autor Carl. Czerny op. 299 nebo op. 849), jedna přednesová skladba, odpovídající technické úrovni uchazeče. Pokud již uchazeč hrál na varhany, může zahrát skladbu z varhanní tvorby podle vlastního výběru.