Aktuality školy

Přijímací zkoušky oddělení dechových nástrojů v náhradním termínu

úterý 8. září 2020

dechy 1Lidová konzervatoř zve všechny zájemce k náhradnímu termínu přijímacích zkoušek oddělení dechových nástrojů hudebního oboru Lidové konzervatoře. Zkoušky se uskuteční v pátek 9. října 2020 od 15.00 do 17.00 hodin v koncertním sále Lidové konzervatoře, ve Wattově ulici č. 5, v Ostravě-Přívoze.

Kritéria talentové zkoušky - míra talentu pro zvolený nástrojový obor:
1) Sluchové předpoklady, rytmické cítění:                                                                                             

• rozpoznání směru melodie a počtu hraných tónů                                                  

• určení vyššího a nižšího tónu, intonace intervalů základních (stoupajících i klesajících)                                                                       

• schopnost reprodukovat po zkoušejícím krátké rytmické modely (vyťukáním nebo vytleskáním)                                                                     

• schopnost reprodukovat krátké melodie spojené s rytmem

2) Hodnocení stupně hudebního nadání:

hudební představivost, hudebně tvořivé schopnosti, manuální dispozice pro zvolený nástrojový obor.                                
3 a)      Trubka:                                                                                                                               

Ovládání základních druhů artikulace (legato, staccato); jedna libovolná etuda (doporučená škola pro trubku Arban Complete Method for Trumpet – oddíl First studies č. 11 – č. 30) jedna lidová píseň podle vlastního výběru.
3 b)      Flétna příčná:                                                                                                         
Libovolná durová nebo mollová stupnice, jedna etuda (doporučený autor E. Köhler - 1. sešit op. 33), jedna přednesová skladba podle vlastního výběru.
3 c)      Zobcová flétna (sopránová, altová):                                                                      
Stupnice do 3# a 3b, akordy s obraty, etuda podle technických možností uchazeče, dvě tempově kontrastní věty z barokní sonáty, jedna přednesová skladba podle vlastního výběru.