Aktuality školy

Přijímací zkoušky oddělení jazzu a populární hudby v náhradním termínu

pondělí 14. září 2020

jazz 1Lidová konzervatoř zve všechny zájemce k náhradnímu termínu přijímacích zluušek oddělení jazzu a populární hudby hudebního oboru Lidové konzervatoře. Zkoušky se uskuteční v pondělí 12. října 2020 od 15.00 do 19.00 hodin v učebně č. 209, na Lidové konzervatoři, ve Wattově ulici 5, v Ostravě-Přívoze.

 Kritéria talentové zkoušky - míra talentu pro zvolený nástrojový obor:
1) Sluchové předpoklady, rytmické cítění:                                                                                            

• rozpoznání směru melodie a počtu hraných tónů                                                   

• určení vyššího a nižšího tónu, intonace intervalů základních (stoupajících i klesajících                                                                                   

• schopnost reprodukovat po zkoušejícím krátké rytmické modely (vyťukáním nebo vytleskáním)                                                                                                                      
• schopnost reprodukovat krátké melodie spojené s rytmem

2) Hodnocení stupně hudebního nadání:

hudební představivost, hudebně tvořivé schopnosti, manuální dispozice pro zvolený nástrojový obor.                                
3 a)      Basová kytara:                                                                                            
             Hra z listu – melodická linka z not, doprovod a improvizace podle harmonických značek; doprovod podle vlastního výběru skladby.

3 b)      Jazzová kytara (akustická, elektrická kytara)

            dva odlišné jazzové standardy dle vlastního výběru (téma, doprovod, improvizace)

            hra z listu: jednoduchá melodická linka + hra dle akordických značek + improvizace

            základy hudební nauky a sluchová analýza (intervaly, stupnice, akordy)

            Ostatní žánry (akustická, elektrická kytara)

            píseň nebo skladba dle vlastního výběru

            blues (akordický doprovod, improvizace)

            hra z listu - jednoduchá melodická linka + základy hudební nauky                                    

3 c)      Saxofon:                                                                                                                  

Uchazeči o počáteční studium hry na saxofon splní jen kritéria talentových zkoušek - viz bod 1) a 2). Podmínkou studia je vlastní nástroj nebo jeho zakoupení po domluvě s vyučujícím.

Kritéria talentové zkoušky pro pokročilé zájemce o studium jazzové a klasické interpretace:                                                                                

Stupnice Dur/moll, T5, D7, různé styly frázování; etudy jazz/klasické (např. Hejda, Bosch, Krtička, Lacour, Rae, Mintzer, Carubia ad.); podle typu dalšího studia:            

Jazz - jazz. standardy, evergreeny, různé úpravy pro saxofon, vše včetně improvizace.    

Klasika – klasické přednesy, (např. G. Samyn, B. Holcombe, E. Bozza, A. Piazzolla, P. Maurice, P. Creston ad.).

3 d)      Bicí nástroje:                                                                                                          

Koordinační zkouška - opakování koordinačního cvičení předvedené pedagogem na soupravu bicích nástrojů nebo na podobnou sestavu bicích nástrojů.

Kritéria talentové zkoušky pro pokročilé zájemce o studium hry na bicí nástroje:  Koordinační zkouška - opakování koordinačního cvičení předvedené pedagogem na soupravu bicích nástrojů.                                                                                                   

Hra jednoduchého doprovodného rytmu předvedeného pedagogem na soupravu bicích nástrojů.