Aktuality školy

Protiepidemická opatření musíme i nadále dodržovat

pátek 18. září 2020

barevne kulickyVážení rodiče, vážení zákonní zástupci, milé děti, posluchači, milé kolegyně a kolegové,

na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR se od dnešního dne, tj. 18. září 2020, rozšiřují protiepidemická opatření a nařizuje se povinnost nošení roušek ve všech prostorách školy, tedy i při samotném vyučování, a to až do odvolání.

Výjimku tvoří výuka zpěvu, hra na dechové nástroje, vzdělávání v tanečním, literárním a dramatickém oboru a v Estetické školičce. Výjimku dále mají posluchači s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, s kognitivní poruchou a žáci, jejichž mentální či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto pravidla.

Děkujeme všem za respektování přijatého opatření a žádáme Vás o zodpovědný přístup a spolupráci v této náročné situaci.

S pozdravem a přáním všeho dobrého

Mgr. Miloslava Soukupová, ředitelka LKMŠ