Aktuality školy

Nová mimořádná opatření nouzového stavu platná od středy 14. října 2020

úterý 13. říjen 2020

barevne kulickyMilé kolegyně a kolegové,

milí žáci a studenti, vážení rodiče,

na základě nepříznivé epidemiologické situace se vláda rozhodla k dalším zpřísňujícím opatřením.

Od zítřejšího dne, tj. středy 14. října do pondělí 2. listopadu 2020, přecházíme ve všech budovách Lidové konzervatoře a Múzické školy, p.o., (Kosmova ul., Wattova ul., Nivnická ul.) z prezenční výuky na výuku distanční, s výjimkou Estetických dopoledních školiček. U posluchačů, jejichž mentální či aktuální duševní stav neumožňuje distanční formu, bude výuka do 2. listopadu 2020 pozastavena.

Pedagogy žádáme o řádné vedení třídních knih s tím, že do nich uvedou vedle probrané látky i časové údaje o výuce (začátek a konec vyučovací hodiny).                                              

Přejeme všem zdárné zvládnutí této náročné formy výuky a pevné zdraví.

Za LKMŠ Míla Soukupová