Lidová konzervatoř a Múzická škola

Mgr. Dana Havlenová

Obrázek kontaktu

Vedoucí Lidové konzervatoře, lektorka oboru tvůrčí psaní

596 136 805
724 020 422
  • Vystudovala Filozofickou fakultu Karlovy univerzity, obor moderní filologie (bohemistika-jugoslavistika).
  • Čtvrtstoletí svého života strávila v českých denících jako redaktorka (Práce), vedoucí redaktorka (Práce, Slovo) a editorka (MFDnes).
  • V současné době zviditelňuje Lidovou konzervatoř a Múzickou školu v médiích, píše o jejich aktivitách a úspěších.