Hudební obory

Hudební obor Lidové konzervatoře nabízí studium v instrumentálních oborech, v sólovém zpěvu, skladbě, dirigování a sbormistrovství. Pod vedením zkušených pedagogů, z nichž řada dosud působí rovněž v umělecké sféře, získávají posluchači potřebné dovednosti, praktické zkušenosti při koncertních vystoupeních, ale i teoretické znalosti. Specifikem Lidové konzervatoře je kvalitní rozvoj odborného vzdělání mladých hudebníků, ale i dospělých zájemců a aktivních seniorů. Ti, kdo se chtějí vrátit k oboru, jemuž se věnovali v mládí a z nejrůznějších důvodů museli umělecké vzdělávání ukončit, mohou na Lidové konzervatoři studium navázat a pokračovat dál. Vedle klasických oborů nabízí v současné době Lidová konzervatoř studium také v dalších žánrech – jazzu, rocku a populární hudbě.

Posluchač, který zdárně splní všechny zkoušky a povinnosti, získá potvrzení o absolutoriu Lidové konzervatoře. Tento dokument však nenahrazuje odborné vzdělání požadované na základě § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

Nástroje dechové

Příčná a zobcová flétna, saxofon, trubka.

Podmínkou přijetí je talentová zkouška:

Kritéria talentové zkoušky - míra talentu pro zvolený nástrojový obor:
1)
Sluchové předpoklady, rytmické cítění:                                                                                          

  • rozpoznání směru melodie a počtu hraných tónů                                                  
  • určení vyššího a nižšího tónu, intonace intervalů základních (stoupajících i klesajících)
  • schopnost reprodukovat po zkoušejícím krátké rytmické modely (vyťukáním nebo vytleskáním)  
  • schopnost reprodukovat krátké melodie spojené s rytmem.
2) Hodnocení stupně hudebního nadání:
  • hudební představivost, hudebně tvořivé schopnosti, manuální dispozice pro zvolený nástrojový obor.          

3 a) Trubka:Ovládání základních druhů artikulace (legato, staccato); jedna libovolná etuda (doporučená škola pro trubku Arban Complete Method for Trumpet - oddíl First studies č. 11 – č. 30) jedna lidová píseň podle vlastního výběru.

3 b) Flétna příčná:  
Libovolná durová nebo mollová stupnice, jedna etuda (doporučený autor E. Köhler - 1. sešit op. 33), jedna přednesová skladba podle vlastního výběru.

3 c) Zobcová flétna (sopránová, altová):                                                                      
Stupnice do 3# a 3b, akordy s obraty, etuda podle technických možností uchazeče, dvě tempově kontrastní věty z barokní sonáty, jedna přednesová skladba podle vlastního výběru.

3 d) Saxofon: Uchazeči o počáteční studium hry na saxofon splní jen kritéria talentových zkoušek - viz bod 1) a 2). Podmínkou studia je vlastní nástroj nebo jeho zakoupení po domluvě s vyučujícím.Kritéria talentové zkoušky pro pokročilé zájemce o studium jazzové a klasické interpretace: Stupnice Dur/moll, T5, D7, různé styly frázování; etudy jazz/klasické (např. Hejda, Bosch, Krtička, Lacour, Rae, Mintzer, Carubia ad.); podle typu dalšího studia: Jazz - jazz. standardy, evergreeny, různé úpravy pro saxofon, vše včetně improvizace. Klasika – klasické přednesy, (např. G. Samyn, B. Holcombe, E. Bozza, A. Piazzolla, P. Maurice, P. Creston ad.).

Vyučující

Délka studia

Cena studia (částka je uvedena za měsíc)

Děti a mládež (do 18 let) 450 Kč
Dospělí (od 18 let výše) 650 Kč
Senioři 400 Kč