Hudební obory

Hudební obor Lidové konzervatoře nabízí studium v instrumentálních oborech, v sólovém zpěvu, skladbě, dirigování a sbormistrovství. Pod vedením zkušených pedagogů, z nichž řada dosud působí rovněž v umělecké sféře, získávají posluchači potřebné dovednosti, praktické zkušenosti při koncertních vystoupeních, ale i teoretické znalosti. Specifikem Lidové konzervatoře je kvalitní rozvoj odborného vzdělání mladých hudebníků, ale i dospělých zájemců a aktivních seniorů. Ti, kdo se chtějí vrátit k oboru, jemuž se věnovali v mládí a z nejrůznějších důvodů museli umělecké vzdělávání ukončit, mohou na Lidové konzervatoři studium navázat a pokračovat dál. Vedle klasických oborů nabízí v současné době Lidová konzervatoř studium také v dalších žánrech – jazzu, rocku a populární hudbě.

Posluchač, který zdárně splní všechny zkoušky a povinnosti, získá potvrzení o absolutoriu Lidové konzervatoře. Tento dokument však nenahrazuje odborné vzdělání požadované na základě § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

Nástroje klávesové

Klavír, varhany, akordeon.

Podmínkou přijetí je talentová zkouška:

Kritéria talentové zkoušky - míra talentu pro zvolený nástrojový obor:
1) Sluchové předpoklady, rytmické cítění:

  • rozpoznání směru melodie a počtu hraných tónů
  • určení vyššího a nižšího tónu, intonace intervalů základních (stoupajících i klesajících)
  • schopnost reprodukovat po zkoušejícím krátké rytmické modely (vyťukáním nebo vytleskáním)
  • schopnost reprodukovat krátké melodie spojené s rytmem

2) Hodnocení stupně hudebního nadání:

  • hudební představivost, hudebně tvořivé schopnosti, manuální dispozice pro zvolený nástrojový obor.

3 a) Klavír: Libovolná durová nebo mollová stupnice, jedna etuda (doporučený autor Carl. Czerny op. 299 nebo op. 849), jedna přednesová skladba, odpovídající technické úrovni uchazeče.

3 b) Varhany: Libovolná durová nebo mollová stupnice, jedna etuda (doporučený autor Carl. Czerny op. 299 nebo op. 849), jedna přednesová skladba, odpovídající technické úrovni uchazeče. Pokud již uchazeč hrál na varhany, může zahrát skladbu z varhanní tvorby podle vlastního výběru.

Vyučující

Délka studia

  • 4 roky

Cena studia (částka je uvedena za měsíc)

Děti a mládež (do 18 let) 450 Kč
Dospělí (od 18 let výše) 650 Kč
Senioři 400 Kč