Hudební obory

Hudební obor Lidové konzervatoře nabízí studium v instrumentálních oborech, v sólovém zpěvu, skladbě, dirigování a sbormistrovství. Pod vedením zkušených pedagogů, z nichž řada dosud působí rovněž v umělecké sféře, získávají posluchači potřebné dovednosti, praktické zkušenosti při koncertních vystoupeních, ale i teoretické znalosti. Specifikem Lidové konzervatoře je kvalitní rozvoj odborného vzdělání mladých hudebníků, ale i dospělých zájemců a aktivních seniorů. Ti, kdo se chtějí vrátit k oboru, jemuž se věnovali v mládí a z nejrůznějších důvodů museli umělecké vzdělávání ukončit, mohou na Lidové konzervatoři studium navázat a pokračovat dál. Vedle klasických oborů nabízí v současné době Lidová konzervatoř studium také v dalších žánrech – jazzu, rocku a populární hudbě.

Posluchač, který zdárně splní všechny zkoušky a povinnosti, získá potvrzení o absolutoriu Lidové konzervatoře. Tento dokument však nenahrazuje odborné vzdělání požadované na základě § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

Nástroje strunné

Housle, viola, kontrabas, klasická kytara, akustická kytara, elektrická kytara, basová kytara

Podmínkou přijetí je talentová zkouška:

Kritéria talentové zkoušky - míra talentu pro zvolený nástrojový obor:

1) Sluchové předpoklady, rytmické cítění:

  • rozpoznání směru melodie a počtu hraných tónů                                                 
  • určení vyššího a nižšího tónu, intonace intervalů základních (stoupajících i klesajících)
  • schopnost reprodukovat po zkoušejícím krátké rytmické modely (vyťukáním nebo vytleskáním)
  • schopnost reprodukovat krátké melodie spojené s rytmem

2) Hodnocení stupně hudebního nadání:

  • hudební představivost, hudebně tvořivé schopnosti, manuální dispozice pro zvolený nástrojový obor.

3) Požadavky na jednotlivé nástroje:

Housle: Libovolná durová nebo mollová stupnice, jedna etuda (doporučení autoři V. Krůček, H. E. Kayser, J. Mazas), jedna přednesová skladba podle vlastního výběru.

Viola: Libovolná durová nebo mollová stupnice, jedna etuda (doporučený autor K. Moravec), jedna přednesová skladba podle vlastního výběru.

Kontrabas:

Klasická kytara: Orientace na kytarovém hmatníku v základní poloze nástroje; jedno kytarové cvičení (etuda) a jedna skladba podle vlastních schopností.Více informací zde.

Akustická kytara: Orientace na kytarovém hmatníku v základní i vyšší poloze nástroje, hra melodie, znalost základních akordů v kytarovém doprovodu písně. Více informací zde.

Elektrická kytara: Orientace na kytarovém hmatníku v základní i vyšší poloze, standardní akordy a powerakordy v základní poloze i ve vyšších polohách nástroje, jeden riff a část sóla nebo melodie podle vlastního výběru (rock, blues, pop, jazz atd.). Více informací zde.

Ukulele: Pro přípravnou hru na ukulele nejsou žádné požadavky. Vhodná je znalost základních akordických hmatů C F, Ami, G ad.) Více informací naleznete zde.

Basová kytara: Hra z listu – melodická linka z not, doprovod a improvizace podle harmonických značek; doprovod podle vlastního výběru skladby.

Jazzová kytara (akustická, elektrická kytara): dva odlišné jazzové standardy dle vlastního výběru (téma, doprovod, improvizace) hra z listu: jednoduchá melodická linka + hra dle akordických značek + improvizace základy hudební nauky a sluchová analýza (intervaly, stupnice, akordy) Ostatní žánry (akustická, elektrická kytara) píseň nebo skladba dle vlastního výběru blues (akordický doprovod, improvizace) hra z listu - jednoduchá melodická linka + základy hudební nauky.                                   

Vyučující

Délka studia

  • 4 roky

Cena studia (částka je uvedena za měsíc)

Děti a mládež (do 18 let) 450 Kč
Dospělí (od 18 let výše) 650 Kč
Senioři 400 Kč