Hudební obory

Hudební obor Lidové konzervatoře nabízí studium v instrumentálních oborech, v sólovém zpěvu, skladbě, dirigování a sbormistrovství. Pod vedením zkušených pedagogů, z nichž řada dosud působí rovněž v umělecké sféře, získávají posluchači potřebné dovednosti, praktické zkušenosti při koncertních vystoupeních, ale i teoretické znalosti. Specifikem Lidové konzervatoře je kvalitní rozvoj odborného vzdělání mladých hudebníků, ale i dospělých zájemců a aktivních seniorů. Ti, kdo se chtějí vrátit k oboru, jemuž se věnovali v mládí a z nejrůznějších důvodů museli umělecké vzdělávání ukončit, mohou na Lidové konzervatoři studium navázat a pokračovat dál. Vedle klasických oborů nabízí v současné době Lidová konzervatoř studium také v dalších žánrech – jazzu, rocku a populární hudbě.

Posluchač, který zdárně splní všechny zkoušky a povinnosti, získá potvrzení o absolutoriu Lidové konzervatoře. Tento dokument však nenahrazuje odborné vzdělání požadované na základě § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

Skladba, dirigování, sbormistrovství

Skladba, dirigování, sbormistrovství - vedení a řízení pěveckých sborů.

Kritéria talentové zkoušky - míra talentu pro zvolený obor:
1) Sluchové předpoklady, rytmické cítění:

  • rozpoznání směru melodie a počtu hraných tónů
  • určení vyššího a nižšího tónu, intonace intervalů základních (stoupajících i klesajících)
  • schopnost reprodukovat po zkoušejícím krátké rytmické modely (vyťukáním nebo vytleskáním)
  • schopnost reprodukovat krátké melodie spojené s rytmem

2) Dispozice pro zvolený obor:
hodnocení stupně hudebního nadání, hudební představivost, hudebně tvořivé schopnosti.

3a) Skladba:                                                                                                                              

Hra na akordický hudební nástroj (klavír, kytara, akordeon, varhany); předložení vlastních skladeb -  jejich notový zápis a jeho interpretace.

3b) Dirigování a sbormistrovství:                                                                                           

Zpěv libovolné lidové písně s doprovodem nástroje, znalost základů hudební teorie; sbormistrovské předpoklady - pohybové nadání pro dirigentskou činnost. Součástí zkoušky je pohovor, jehož cílem je prokázání schopností komunikace s pěveckým tělesem nebo instrumentálním souborem.                     

Vyučující

Délka studia

  • 4 roky

Cena studia (částka je uvedena za měsíc)

Děti a mládež (do 18 let) 450 Kč
Dospělí (od 18 let výše) 650 Kč
Senioři 400 Kč